پیدا

حافظ

درخواست حذف اطلاعات

خواجه شمس الدین محمد، حافظ ، یکی از بزرگترین شاعران نغزگوی ایران و از گویندگان بزرگ جهان است که در شعرهای خود حافظ تخلص نموده است. در غالب مأخذها نام پدرش را بهاءالدین نوشته اند و ممکن است…بهاءالدین _علی الرسم_ لقب او بوده باشد.محمد گلندام، نخستین جامع دیوان حافظ و دوست و همدرس او، نام و عنوان های او را چنین آورده است: مولاناالاعظم، المرحوم الشهید، مف العلماء، نحاریرالادباء، شمس المله والدین، محمد حافظ . تذکره نویسان نوشته اند که نیاکان او از کوهپایه اصفهان بوده اند و نیای او در روزگار حکومت اتابکان سلغری از آن جا به شیراز آمد و در این شهر متوطن شد. و نیز چنین نوشته اند که پدرش بهاءالدین محمد بازرگانی می کرد و مادرش از اهالی کازرون و خانه ی ایشان در دروازه کازرون شیراز، واقع بود. ولادت حافظ در ربع قرن هشتم هجری در شیراز اتفاق افتاد. بعداز مرگ بهاءالدی، پسران او پراکنده شدند ولی شمس الدین محمد که دسال بود با مادر خود، در شیراز ماند و روزگار آن دو، به تهیدستی می گذشت تا آن که عشق به تحصیل کمالات، او را به مکتب خانه کشانید و به تفصیلی که در تذکره ی میخانه آمده است، وی چندگاهی ایام را بین ب معاش و آموختن سواد می گذرانیدو بعداز آن زندگانی حافظ تغییر کرد و در جرگه ی علم درآمد و مجلس های درس عالمان و ادیبان زمان را در شیراز درک کرد و به تتبع و تفحص در کتاب های مهم دینی و ادبی از قبیل: کشاف زمخشری، مطالع الانوار قاضی بیضاوی، مفتاح العلوم سکاکی و امثال آن ها پرداخت. محمد گلندام، معاصر و جامع دیوانش، او را چندین بار در مجلس درس قوام الدین ابوالبقا، عبدالله بن محمود بن حسن اصفهانی (م772هـ ق.) مشهور به ابن الفقیه نجم، عالم و فقیه بزرگ عهد خود دیده و غزل های او را در همان محفل علم و ادب شنیده است.چنان که از سخن محمد گلندام برمی آید، حافظ در دو رشته از دانش های زمان خود، یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می کرد و چون او، قوام الدین، خود عالم به قراآت سبع بود، طبعاً حافظ نیز در خدمت او به حفظ قرآن با توجه به قرائت های چهارده گانه (از شواذ و غیر آن) ممارست می کرد و خود در شعرهای خویش چندین بار بدین اشتغال مداوم به کلام الله اشاره نموده است: عشقـت رسد به فریاد ارخود به سان حـافظ قـرآن ز بـر بخوانی با چـارده روایت یا صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه همه از ت قرآن و به تصریح تذکره نویسان اتخاذ تخلص حافظ نیز از همین اشتغال، نشأت گرفته است.خواجه نصیرالدین طوسی

درخواست حذف اطلاعات

در دوران حمله مغول بزرگترین ی که توانست سند ی علوم ریاضی را چنانکه در ایران پیش از مغول بود بگیرد و از زوال و انحطاط فوری آن جلوگیری کند، خواجه نصیرالدین محمد بن حسن طوسی است. وی بهمان میزان که در حکمت اهمیت دارد در ریاضیات نیز دارای ارزش و اهمیت است. بزرگترین کار خواجه نصیر نوشتن تحریرات ریاضی اوست. رساله ها و کتاب هایی که پیش از او از زبان های دیگر به عربی درآمده بود، اغالب به ترجمه ی تحت اللفظ و بعضی از آن ها نامفهوم و محتاج اصلاح و تحریر ثانوی بوسیله یک ریاضی دان مطلع بود. این کار را خواجه نصیر با مهارت انجام داد و یک دسته از کتاب های ریاضی را که برای داشنجویان علوم در مراحل مختلف تحصیل لازم بود، با بیانی روشن و نظمی خاص در دسترس آنان قرار داد، مثل: شرح کتاب الکره والاسطوانه ارشمیدس، کتاب ت یرالدائره از ارشمیدس ، کتاب مأخوذات ارشمیدس، کتاب مفروضات ارشمیدس، کتاب بعدالشمس والقمر از اریسطرخس (aristarchos de samos) ، کتاب المطالع از ابسقلاوس (hypsyklès) ، ترجمه ی کتاب الاکر از ثاوذوسیوس ( hèodose de bithynie) و کتاب الم ن و کتاب الایام و اللیالی (les jours et les nuits از همین مؤلف ، کتاب المعطیات (les donnèe) و اختلاف المناظر (traitè ď optique) – و کتاب اصول الهندسه (les elèments de geometrie) از اقلیدس، کتاب اشکال الکریه ( les sphèriques ) راجع به مثلثات کروی از منلاؤس- ( mènèlaos ď alexandrie) و المجسطی از بطلمیوس و کتاب قطع م وطات traitè des sections coniques) ) از آپولونیوس (apollonius de pergamon) . زحماتی که محقق طوسی در تنقیح و اصلاح و تحریر آثار ریاضی دانان بزرگ دنیای پیش از خود کشید، علوم ریاضی را برای علمای عهد او و انی که بعد از او سرگرم مطالعه و تحقیق در ابواب این علم بودند، علمی سهل الوصول ساخت و آنان را بی آن که دچار موانع گوناگون و مشکلات لاینحل شوند، از زلال حکمت ریاضی یونانی سیراب ساخت و به عبارت دیگر خواجه همان کار را در علوم ریاضی کرد که ابوعلی سینا پیش از او در حکمت مشاء انجام داد. کار علمی دیگر خواجه نصیر آن است که توانست با جلب مساعدت هولاکو نواده چنگیز در مراغه رصدخانه ایی ترتیب دهد و آن را تا هنگام وفات خود اداره کند و در آن جا کتابخانه معتبری به وجود آورد که به خصوص از لحاظ کتاب های ریاضی بسیار قابل توجه بود. زیج ایلخانی محصول کار خواجه در این رصدخانه است. درباره رصدخانه مراغه و مخصوصا" آلات رصدی که در آن مورد استفاده قرار می گرفت متصدی امور رصدخانه یعنی مؤیدالدین اللمشقی (هم عصر خواجه نصیر طوسی) کتاب سودمندی تألیف نموده که در دست است. خواجه نصیرالدین طوسی به علوم دیگری از قبیل جغرافیا و فلسفه و طب و کلام هم متوجه و درآن ها بود(وفاتش در 672 اتفاق افتاد). شاگرد خواجه نصیر یعنی علامه قطب الدین محمد بن مسعود در عین اطلاع از علوم مختلف، ریاضی دان و منجم بزرگی نیز بوده است و مدتی در خدمت سلطان احمد تکودار و ارغون خان ایلخانی بسر می برده است.هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس در 31 شهریور 1359 رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جنگی تمام عیار را علیه ایران ی آغاز کرد. صدام حسین رییس جمهور عراق با ظاهر شدن در برابر دوربین های تلویزیون عراق با قرارداد 1975 الجزایر، آغاز رژیم بعثی به خاک ایران را اعلام کرد. مقدمه آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بستر، ننگی بزرگ. آن روزها شهادت، شاهراهی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت، یک میدان مین بود. خاکریزها، بوی بهشتِ مردانی را گرفته بود که سر به سر، تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن، به دست کفتاران حریص و م بیفتد؛ چرا که دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملّت قهرمان است. مردان این دیار در پی کفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شهر عشق، هشت بهار، را پیمودند و حماسه آف د. هفته دفاع مقدس ۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه ایران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است و از ۳۱ شهریور تا 6 مهر ادامه دارد. 31 شهریور سالروز آغاز جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359 رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جنگی تمام عیار را علیه ایران ی آغاز کرد. صدام حسین رییس جمهور عراق با ظاهر شدن در برابر دوربین های تلویزیون عراق با قرارداد 1975 الجزایر، آغاز رژیم بعثی به خاک ایران را اعلام کرد. جنگی نابرابر در شرایطی به ایران تحمیل شد که از جانب استکبار جهانی بویژه تحت فشار شدیدی قرار داشت و در داخل کشور نیز جناح های وابسته به غرب و شرق، با ایجاد هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد درگیری های نظامی در صدد تضعیف نظام بودند و نیروهای نظامی نیز به خاطر تبعات قهری انقلاب، هنوز مراحل بازسازی و ساماندهی را به طور کامل پشت سر ننهاده بودند. برای به سازش کشاندن و در نهایت تسلیم آن ها حمایت پنهان و آشکار خود را در کلیه زمینه های ، نظامی ، اقتصادی و ... از رژیم بعثی عراق به اجرا گذاشت. از سوی دیگر نیز ابرقدرت دیگر جهان یعنی شوروی که متحد عراق محسوب می شد، خصومتش را با نظام ی که شعار نه شرقی و نه غربی را سرلوحه کار خود قرار داده بود و در جریان افغانستان توسط شوروی، این را محکوم کرده بود، بیش از پیش نمود. عراق که بر اساس محاسبات خود از وضعیت داخلی و خارجی ایران، فتح یک هفته ای تهران را در سر می پرورانید، در روزهای نخست ، بدون مانعی جدی در مرزها تا دروازه های اهواز و مشهر پیش تاخت. تحت چنین شرایطی (ره) به وش آمد و ندای ملکوتیش دل های شیفتگان انقلاب و نظام را متوجه دفاع از کیان نمود؛ بطوریکه، نیروهای مردمی بدون امکانات و تجهیزات و حتی آموزش های نظامی به مقاومت پرداختند. علیرغم کارشکنی های رییس جمهور وقت بنی صدر، دفاع مقدس مردم مسلمان و انقل ایران شکل گرفت و نیروهای جوان و شهادت طلب به جبهه ها شتافتند. پس از شکل گیری اتحاد و انسجام در میان نیروهای انقل و طرد نیروهای وابسته، حماسه ای مقدس شکل گرفت که در تاریخ ایران ی بی سابقه بود. حماسه دفاع مقدسی که برکات و دستاوردهای بی نهایتی را برای ملت ایران به ارمغان آورد. جهاد و شهادت مردمان با ایمان و مخلص این سرزمین، ستون های نظام ی را تا مدت ها مستحکم نمود. ویژگی های دفاع مقدس
- دفاعی بودن
بی تردید، مقدس ترین جهاد، جهادی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانی صورت گرفته باشد. در جنگ تحمیلی، رژیم بعث عراق، جنگی ناخواسته را به کشور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن استقلال سرزمین ما به ایران ی کرد. از این رو، مردم غیرتمند ایران، در دفاعی مقدس، از حق خود که دفاع از استقلال سرزمین و هویت دینی ـ ملی خود بود، دفاع د. - معنویت جبهه های جنگ و دفاع مقدس
از جلوه های معنویت در دفاع مقدس، ح تضرع، استغاثه و راز و نیاز عارفانه رزمندگان بوده است. دفاع مقدس، فرصت نمایش خالصانه ترین و زیباترین مناجات ها و دعاها را پدید آورد. در کنار و قرآن، دعا وسیله دیگری بود که یاد خدا را در دل رزمندگان زنده نگاه می داشت، به آنان قدرت روحی می بخشید و تحمل سختی های نبرد را برای آنان آسان تر می ساخت. - استقامت رزمندگان و فرماندهان در نبرد
فرماندهان در سخنان خود درباره دفاع مقدس، به پایداری و مقاومت رزمندگان در عملیات های مختلف اشاره د و آن را از علت های پیروزی لشکر برشمرده اند. شهید، مهدی زین الدین، درباره مقاومت و ایستادگی و تأثیر آن در پیروزی می گوید: «تنها انی که در صحنه نبرد راست قامتانند که به خداوند اتکال نمایند و با توکل بر او پیش بتازند. نه در سختی ها و نه در پیروزی ها، در هیچ کجا از یاد او غافل نشوند و محکم و مقاوم چون کوه بایستند و دشمن را از پای درآورند و این صفت فقط مخصوص رزمندگان است. در هیچ کجای دنیا آن انی که اعتقاد به خداوند و اعتقاد به معاد روز قیامت ندارند، نمی توانند دارای چنین مقاومت و ایستادگی باشند. رمز پیروزی صحنه نبرد، مقاومت و ایستادگی است». - شجاعت فرماندهان در دوران دفاع مقدس
شجاعت فرماندهان، در دوران هشت سال دفاع مقدس، مثال زدنی بود. یکی از رزمندگان، از شجاعت شهید مهدی باکری در عملیات فتح المبین چنین سخن می گوید: «شب عملیات، هفت ساعت راه باید می رفتیم تا به منطقه می رسیدیم و دشمن را غافل گیر می کردیم. حدود شش ساعت راه رفته بودیم که یک دفعه متوجه شدیم راه را گم کرده ایم. به شدت مضطرب شده بودیم. با چند نفر به جلو رفتیم تا راه را پیدا کنیم. من متوجه شدم یک نفر از جلو می آید. با خود گفتم حتما دشمن است. صدا کیستی؟ گفت: من باکری هستم، فورا به عقب برگرد و نیروها را بیاور. شاید ی باور نمی کرد او جلوتر از ما رفته، دشمن را دور زده و آمده بود ما را هم ببرد. بعد به ما گفت: نترسید، همه نیروهای دشمن خواب هستند». - بزرگواری و مروّت در حال قدرت
از نمونه های بزرگواری رزمندگان در دفاع مقدس، خودداری از بمباران و گلوله باران مناطق مس ی عراق بود. خلبانان و نیروهای توپ خانه می توانستند مناطق مس ی را به عنوان مقابله به مثل ناامن سازند و دشمن را با مشکلی جدی رو به رو کنند، ولی پای بندی آنان به ارزش های اخلاقی، سبب می شد در طول هشت سال دفاع مقدس هیچ گاه از این حربه استفاده نکنند. - بی اعتنایی به دنیا
از ارزش هایی که رزمندگان در دفاع مقدس بدان متصف بودند، بی اعتنایی به دنیا و مظاهر فریبنده آن است. رزمندگان در دوران نوجوانی و جوانی و اوان ظهور خواسته های بی شمار مادی، به همه لذت های دل فریب دنیا پشت پا زدند و حضور در جبهه و دفاع از میهن و نظام ی را برتر دیدند. بی گمان، بدون دل ب از دنیا و دل بستن به آ ت، رزمندگان هیچ گاه توفیق آفرینش حماسه های سترگ و ماندگار دفاع مقدس را نمی یافتند. - شهادت طلبی رزمندگان در دفاع مقدس
از عوامل پیروزی آفرین در صحنه نبرد، خطرها را به جان یدن و به پیشواز مرگ سرخ رفتن است. ترس از مرگ و اشتیاق به زنده ماندن، با روح جنگ جویی و رزمندگی ناسازگار است. یکی از ارزش هایی که رزمندگان با تکیه بر آن توانستند پیروزی های بزرگی را برای جبهه حق به ارمغان آورند، شهادت طلبی است. رزمندگان از آن جا که دفاع در برابر تهاجم بعثیان را مقدس می دانستند و کشته شدن در این راه را برای خود، مرگی سعادت آفرین و افتخارآمیز ارزی می د، نه تنها از دادن جان دریغ نمی ورزیدند که شیفته آن بودند. شهادت طلبی رزمندگان به عنوان عامل مؤثر معنوی، از امتیازهای جبهه حق در برابر جبهه باطل بود.کتاب زندگی خوب بود

درخواست حذف اطلاعات


این رحیم پور با رحیم پور عصر های شبکه یک فرق دارد. او مسوول بانک خون است. بانک خون یعنی قسمتی از یک بیمارستان که بسته های خون را نگهداری می کنند. حسن رحیم پور در یکی از دوره های اعزام 45 روزه عازم جبهه می شود و در یک بیمارستان صحرایی مشغول می شود.

این کتاب، خاطرات همان اعزام است. اسم کتاب هم از وصیتنامه کوتاهی گرفته شده که راوی در همان شب اول نوشته، وقتی که یکدفعه کاغذی جلویشان گذاشته اند و گفته اند وصیتنامه بنویس و او که نمی دانسته چی بنویسد، نوشته: «بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی خوب بود.» روایت او بسیار انسانی است. در بدترین ح ها، چیزهایی را می بیند و می کشد بیرون که حیرت انگیز است. - تانک، تانک ... یک تانک عراقی دارد می آید...

این سیروس بود که هراسان فریاد می زد. گروهی از بچه های اورژانس، از جمله بلوکی و شفیعی، به طرف خارج اورژانس دویدند.زارعی روی زمین نشسته بود و اشهدش را با ترس می کرد. صدای زوزه تانک عراقی به وضوح شنیده می شد؛ غرش مرگ، چه کار می توانستیم ؟!

بیمارستان هیچ وسیله دفاعی نداشت، مگر یک یا دو قبضه اسلحه «ژ ث» که در اختیار نگهبان بیمارستان بود. لحظات، طولانی و پراضطراب می گذشت که فریاد سیروس در محوطه اورژانس طنین انداز شد: «زدند، زدند ... بچه ها زدند ... یک موتورسوار که با آر.پی.جی دنبالش کرده بود، زدش.» زارعی گفت: «به خیر گذشت. برویم ببینیم چه خبر است.»

از اورژانس خارج شدیم. در فاصله 500 متری بیمارستان، یک تانک در حال سوختن بود و آتش آن به همراه دود غلیظی سر به آسمان می کشید. جماعتی مرکب از پزشک ها، پزشکیارها و امدادگرها به نظاره ایستاده بودند و هر موضوع را به صورتی تفسیر می کرد.

راننده اصفهانی گفت: «پس به نظر شما، ما حالا قاچاقی زنده ایم؟» با تردید تایید و به فکر رفتم. اگر کشته می شدم؟ حالا دیگر شهادت آرزویم شده بود. آن همه مجروح، آن همه شهید، جوان هایی با چهره های نورانی ...

شفیعی، پا در میان تار و پود شه هایم نهاد و گفت: «راستی، گروه خون من آ مثبت است، یادت باشد.» با خنده گفتم: «تو که شهید نمی شوی!» بعد برای اینکه از دلش دربیاورم، گفتم: «گروه خون من هم ب مثبت است، یادت نرود.» گفت: «یادم می ماند. غصه نخور.» با خنده گفتم: «البته شهید که بشویم، دیگر به خون نیاز نداریم.»قرآن های قدیمی

درخواست حذف اطلاعات

این نسخه از قرآن کریم نیز در سال 1972 به دست کارگران در مسجد بزرگ شهر صفا در یمن کشف شد. تاریخ نگارش آن به دو دهه اول قرن هشتم برمی گردد. این قرآن موضوع مطالعات عمیق با حضور دانشمندان کشورهای مختلف است.روزمولانا

درخواست حذف اطلاعات

زندگی نامه مولانا نامش محمد و لقبش جلالدین است. از عنوان های او خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته و مولوی در قرن های بعد در مورد او به کار رفته است. در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ هجری قمری در شهر بلخ متولد شد.
پدرش ، بهاالدین ولدبن ولد نیز محمد نام داشته و سلطان العلما خوانده می شده است. وی در بلخ می زیسته و بی مال و مکنتی هم نبوده است . در میان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است. بها ولد مردی خوش سخن بوده و مجلس می گفته و مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشته اند. دوران کودکی در سایه پدر
بها ولد بین سالهای ۶۱۶_۶۱۸ هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا از بلخ بیرون آمد . بر سر راه در نیشابور با فرزند سیزده چهارده ساله اش ، جلال الدین محمد به دیدار عارف و شاعر نسوخته جان ، شیخ فریدین عطار شتافت . جلال الدین محمد، بنا به روایاتی در هجده سالگی ، در شهر لارنده ، به فرمان پدرش با گوهر خاتون ، دختر خواجه لالای سمرقندی ازدواج کرد. دوران جوانی
پدرش به سال ۶۲۸ در گذشت و جوان بیست و چهار ساله به خواهش مریدان یا بنا به وصیت پدر ، دنباله کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی به سال ۶۲۹ ه.ق به روم آمد و جلال الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد.
به تشویق همین برهان الدین یا خود به انگیزه درونی بود که برای تکمیل معلومات از قونیه به حلب رهسپار شد. اقامت او در حلب و دمشق روی هم از هفت سال نگذشت. پس از آن به قونیه باز گشت و به اشارت سید برهان الدین به ریاضت پرداخت.
پس از مرگ برهان الدین ، نزدیک ۵ سال به تدریس علوم دینی پرداخت و چنانچه نوشته اند تا ۴۰۰ شاگرد به حلقه درس او فراهم می آمدند. آغاز شی
تولد دیگر او در لحظه ای بود که با شمس تبریزی آشنا شد. مولانا درباره اش فرموده:” شمس تبریز ، تو را عشق شناسد نه د.” اما پرتو این خورشید در مولانا ما را از روایات مجعول تذکره نویسان و مریدان قصه باره بی نیاز می سازد. اگر تولد دوباره مولانا مرهون برخورد با شمس است ، جاودانگی نام شمس نیز حاصل ملاقات او با مولاناست. هر چند شمس از زمره وارستگانی بود که می گوید : گو نماند زمن این نام ، چه خواهد بودن؟
آنچه مسلم است شمس در بیست و هفتم جمادی الا ه سال ۶۴۲ ه.ق از قونیه بار سفر بسته و بدین سان ،در این بار ،حداکثر شانزده ماه با مولانا دمخور بوده است .
علت رفتن شمس از قونیه روشن نیست . این قدر هست که مردم جادوگر و ساحرش می دانستند و مریدان بر او تشنیع می زدند و اهل زمانه ملامتش می د و بدینگونه جانش در خطر بوده است .
باری آن غریب جهان معنی به دمشق پناه برد و مولانا را به درد فراق گرفتار ساخت .در شعر مولانا طوماری است به درازای ابد که نقش “تومرو”در آن تکرار شده است .
گویا تنها پس از یک ماه مولانا خبر یافت که شمس در دمشق است و نامه ها و پیامهای بسیاری برایش فرستاد . مریدان و یاران از ملال خاطر مولانا ناراحت بودند و از رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان و عذر خواه گشتند . پس مولانا فرزند خود،سلطان ولد،را به جستجوی شمس به دمشق فرستاد . شمس پس از حدود پانزده ماه که در آنجا بود پذیرفت و روانه قونیه شد .اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزیر به سال ۶۴۵ از قونیه غایب گردید و دانسته نبود که به کجا رفت.
مولانا پس از جستجوی بسیار،سر به شی بر آورد.انبوهی از شعرهای دیوان در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات شی است . صلاح الدین زرکوب
پس از غیبت شمس تبریزی ، شورمایه جان مولانا دیدار صلاح الدین زرکوب بوده است. وی مردی بود عامی ، ساده دل و پاکجان که قفل را “قلف” و مبتلا را ” مفتلا” می گفت. توجه مولانا به او چندان بود که آتش حسد را در دل بسیاری از پیرامونیان مولانا بر افروخت . بیش از۷۰غزل از غزل های مولانا به نام صلاح الدین زیور گرفته و این از درجه دلبستگی مولانا به وی خبر می دهد . این شیفتگی ده سال یعنی تا پایان عمر صلاح الدین دوام یافت. حسام الدین چلپی
روح ناآرام مولاما همچنان در جستجوی مضراب تازه ای بود و آن با جاذبه حسام الدین به حاصل آمد. حسام الدین از خاندانی اهل فتوت بود. وی در حیات صلاح الدین از ارادتمندان مولانا شد . پس از مرگ صلاح الدین سرود مایه جان مولانا و انگیزه پیدایش اثر عظیم او، مثنوی معنوی ، یکی از بزرگ ترین آثار ذوقی و شه بشری ، را حاصل لحظه هایی از همین هم صحبتی می توان شمرد. پایان زندگی
روز یکشنبه پنجم جمادی الآ ه سال ۶۷۲ ه.ق هنگام غروب آفتاب ، مولانا بدرود زندگی گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. دو کلان مردم قونیه در تشییع جنازه او حاضر بودند. یان و یهودیان نیز در سوگ او زاری و شیون داشتند.
مولانا در مقبره خانوادگی ه است و جمع بسیاری از افراد خاندانش از جمله پدرش در آنجا مدفون اند. رو سر بنه به بالین ، تنها مرا رها کن
ترک من اب شبگرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا ، خواهی برو جفا کن
از من گریز تا تو ، هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن
ماییم و آب دیده ، در کنج غم خزیده
بر آب دیده ما صد جای آسیا کن
خیره کشی است مارا ، دارد دلی چو خارا
بکشد ، ش نگوید :” تدبیر خونبها کن”
بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق ، تو صبر کن، وفا کن
دردی است غیر مردن ، آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن؟
در خواب ، دوش، پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست بر ره ، عشق است چون زمردماه مهر

درخواست حذف اطلاعات

ماه مهر آمد هوای تازه شد هر خانه را آگاهی و تعلیم شد درگیر هر کاشانه را هر که را بینی کتاب و کیف و دفتر می­برد تا تعالی بخشد او این خصلت فرزانه را فصل بذرافشانی و موعود کشت و کار شد هر که را بینی به امید درو می­کارد اکنون دانه را ای که اندر راه دانش جهد و کوشش می­کنی روز خوش باش و گرامی دار این دردانه را عزم راسخ کن، تلاش مستمر در پیش گیر پای کوبان دست بالا کن، بگردان شانه راجلسه قصه گویی با حضور اعضای کودک توسط خانم محمد پور در بخش کودک کتابخانه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران، جلسه قصه گویی با حضور اعضای کودک توسط خانم محمد پور که مدرس قصه گویی خلاق و عضو فعال کتابخانه و عضو انجمن فانوس هستند در بخش کودک کتابخانه باقرالعلوم(ع) برگزار شد. رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران اظهار داشت: قصه گویی نقش بسزایی در نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی در ک ن دارد. ازین رو بخش کودک کتابخانه باقرالعلوم(ع) اهتمام بسیاری در برگزاری جلسات قصه گویی متنوع دارد. وی همچنین از خانم محمدپور برای همکاری با کتابخانه قدردانی نمود.روز نیروی انتظامی

درخواست حذف اطلاعات

13 مهر به عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شده است. از سال 1378 با درخواست نیروی انتظامی و تصویب ی، فرمانده کل قوا زمان برگزاری هفته نیروی انتظامی از تیرماه به مهرماه انتقال یافت. قبلاً 27 تیر به مناسبت سالروز تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی به نام روز نیروی انتظامی و سپس هفته آ تیرماه به نام هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده بود و در این روز و هفته، مراسم ویژه ‏ای برای بزرگداشت این نهاد انتظامی برگزار می‏گردید. ولیکن بعد از بررسی‏ها و جمع‏ بندی نظرات و دیدگاه‏ها و پیشنهادهای مختلف مقرر شد هفته نیروی انتظامی در مهر ماه، برگزار شود. از جمله عللی که برای این امر ذکر شد تعطیلی مدارس و ‏ها و آموزشگاه‏ها بود، که طیف عظیم جوانان و نوجوانان کشور را تشکیل می ‏دهند و نیروی انتظامی اصلی‏ ترین برنامه‏ های خود را در ارتباط با این قشر تهیه و تدارک می‏بیند و با تعطیلات تابستانی امکان ارتباط مناسب و برنامه ریزی مطلوب برای آنها وجود نداشت، دیگر اینکه با توجه به درجه حرارت بالا در فصل تابستان امکان اجرای برنامه‏ های مختلف برای همه اقشار مردم و در همه مناطق کمتر امکان‏پذیر بود. تاریخچه تشکیلات پلیس در ایران قبل از تأسیس نظمیه­ ی ناصرالدین­ شاهی، امور انتظامی تهران برعهده­ ی قراول­ ها بود که زیر نظر کلانتر تهران خدمت می­ د. شه­ ی تأسیس نظام نوین ایجاد نظم و امنیت در ا و مناطق مختلف کشور یا همان سازمان پلیس در ایران، نخستین بار در دوره­ ی ناصرالدین­ شاه قاجار به وجود آمد. شاه در سفر دوم خود به فرنگ، نظم و ترتیب پلیس وین را پسندید و «کنت دومونت فور» ایتالیائی را - که در وین خدمت می­کرد – برای ایجاد تشکیلات پلیس در ایران به خدمت گرفت.
نخستین تابلوی شهربانی تهران در روز 16م ذی­قعده­ ی 1295ق، پس از ­ورود کنت، بر سردر عمارتی واقع در خیابان الماسیه(باب همایون) نصب گردید. بر روی تابلو، عبارت «ادارۀ جلیلۀ پلیس دارالخلافه و احتس ه» نقش بسته بود که نشان می­ دهد در ابتدای تأسیس، وظیفه ­ی شهربانی و شهرداری تهران در یک واحد تمرکز داشته است. مـدتی بعد این اداره به وزارت نظمیه تبدیل شد. در زمان علاء­ال ه، تعدادی مستشار نظامی برای ژاندارمری به خدمت گرفته شد. این گروه با س رستی وستداهل، مستشار سوئدی، اصلاحاتی در نظمیه به وجود آورد. مستشاران سوئدی، به آموزش اهمیت زیادی می­دادند و آموزشگاه­ هائی برای آژان­ها و صاحب­ منصبان(افسران) در تهران و قزوین به وجود آوردند. همچنین در این دوره، ژاندارمری و پلیس تأمینات(آگاهی) نیز به سبک نوین و به همت مستشاران سوئدی در تهران ایجاد شد. پس از ورود رضاخان به عرصه­ ی کشور، نظمیه به وزارت جنگ منتقل شد. از دیگر تغییرهای صورت گرفته در این دوره، تغییر رسمی نام نظمیه به شهربانی و تغییر نام­های درجه­ ها و سازمان­ها و ادارات تابعه­ ی نظمیه در دوره­ ی ریاست س اس مختاری است. پلیس ایران در دوره­ ی پهلوی دوم نیز، از دو قسمت مهم پلیس شهرى(شهربانی) و ژاندارمرى(مرزى و روستائى) تشکیل شده بود.
بعد از پیروزى انقلاب، کمیته­ ی انقلاب ى نیز به عنوان یکى از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت و دفاع از ارزش­هاى انقلاب در داخل کشور به این مجموعه افزوده شد. در سال 1370، مجلس شوراى ى، با ادغام این سه نیرو در یکدیگر موافقت و تأسیس تشکیلات پلیس واحد را تصویب کرد. اکنون سرواژه­ی «ناجا» (نیروی انتظامی ایران) معرف پلیس ایران است. بر اساس قانون جدید، پلیس ایران، جزئى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از ی معظم نظام قرار دارد. در حال حاضر پلیس جدید ایران شامل سه بخش تقریباً مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتى - سیاسى است.روز جهانی کودک

درخواست حذف اطلاعات

سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹، پیمان نامه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد و به پیشنهاد یونیسف، این روز به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، پیمان نامه حقوق کودک را یک ابزار توصیف کرده که بیشترین استقبال جهانی در طول تاریخ از آن شده است. اکنون به جز ایالات متحده و سومالی، همه کشورهای عضو سازمان ملل به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته اند. پیمان نامه حقوق کودک، ۵۴ بند و دو پیوست دارد. همه آن چه در بندهای مختلف پیمان نامه آمده، تلاشی است برای بهبود وضعیت زندگی ک ن جهان. حق زندگی و بهره مندی برابر از بهداشت، آموزش و امنیت ارکان اصلی پیمان نامه حقوق کودک را تشکیل می دهند. بند سوم پیمان نامه اشاره می کند که هر تصمیم و قانونی که به شکلی به ک ن مربوط باشد باید بر اساس بهترین منافع آن ها باشد و همچنین خواست و علاقه آن ها را هم در نظر بگیرد. بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، همه ک ن حق دارند زندگی کنند و به بهترین شکلی که می توانند رشد کنند. این وظیفه بر عهده ت ها گذاشته شده که امکانات برابر برای همه ک ن فراهم کنند تا بتوانند توانایی های خود را پرورش دهند. ک ن حق دارند از خدمات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی برابر برخوردار شوند. از خشونت های جسمی و روحی دور بمانند. آن ها نباید مورد شکنجه، رفتارهای بی رحمانه و تحقیر آمیز قرار بگیرند و در صورتی که در جامعه با خشونتی روبه رو شدند، باید مورد حمایت قانون قرار بگیرند. ک ن معلول حق دارند از یک زندگی اجتماعی برخوردار باشند و به بهترین امکانات بهداشتی و پزشکی و توان بخشی دسترسی داشته باشند. ک نی از اقلیت های قومی یا مذهبی باید در گزینش و ابراز باورها و استفاده از فرهنگ و زبان خود آزاد باشند. ک ن حق دارند زمان تفریح و بازی داشته باشند و از یک زندگی فرهنگی کامل برخوردار شوند. ک ن نباید مورد بهره برداری اقتصادی قرار بگیرند یا کاری انجام دهند که به سلامتی جسمی یا روانی و یا آموزش آن ها آسیب برساند. این ها و موارد بسیار دیگر به عنوان حقوق ک ن در پیمان نامه حقوق کودک بیان شده اند. اما امروز، شاید نابرابری در بهره مندی از امکانات، مهم ترین مشکل در راه دستی ک ن به حقوق شان باشد. یونیسف در ایران هم در پیامی که به مناسبت روز جهانی کودک منتشر کرده به مسئله نابرابری در دستی ک ن به حقوق شان اشاره کرده است"برای مدت ها، کارشناسان امر توسعه بر این باور بودند که برای نجات جان بیشتر با هزینه کمتر، باید روی افرادی کار کنند که دسترسی به آن ها آسان تر است . اما مطالعه اخیر یونیسف این اعتقاد را به چالش کشید و منجر به تغییر جهت در رویکردهای پیشین شد.نتایج این تحقیق که در گزارش سالانه یونیسف به نام" پیشرفت برای ک ن: دسترسی به اه توسعه هزاره با برابری" آمده است نشان می دهد که با وجودیکه بسیاری کشورها پیشرفت های کلی در کاهش مرگ و میر کودک داشته اند نابرابری بین قشر بسیار مرفه و قشر بسیار فقیر در حال افزایش است و در بسیاری موارد به ۱۰٪ هم می رسد. این مطالعه پیشنهاد می کند برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در کاهش نابرابری ها به صورت عملی و مقرون به صرفه باید رویکردی با توجه به برابری در همه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کودک –محور به کار گرفت و این یعنی اولویت تمرکز بر مناطق محروم و به حاشیه رانده شده." یونیسف در پیام خود به این نکته هم اشاره کرده که این هدف با تلاش در سطح ملی و منطقه ای دسترس پذیر خواهد شد.کتاب بازگردانده شده

درخواست حذف اطلاعات

در قسمتی از متن «بازگردانده شده» می خوانیم: «هفته گذشته ریخته بودند توی روستا و پدرها و جوانهای روستا را به زور برده بودند جبهه. حالا ما مانده بودیم با پدربزرگها و مادرها و ننه ها. غیر از اینها هزار تا کار هم مانده بود. اگر ما، یعنی همین چند نفر انجام نمی دادیم باید مادرها یا پدربزرگها انجام می دادند؛ فکر به این اوضاع خودش کلی دردسر داشت و دارد. توی هر خانه؛ سوخت برای گرم شدن لازم بود، آرد برای نان درست ، غیر از این ها شیر و تخم مرغ و گوشت پیدا می شد، اما برای پخت و پز نفت نداشتیم و هیچ ماشین تی هم سوخت نمی آورد تا مثل سابق پدرها بروند بار قاطر کنند و بیاورند.»دریافت فایل pdf منابع هشتمین جشنواره کتابخوان رضوی

درخواست حذف اطلاعات

به سپیدی یک رویا کاش تو را می دیدم ماه هشتم مژده گل مسافر هشتم مهر ولایت در آسمان ایران مهمان اسانشب قدر

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر به نام خداوند بخشایشگر مهربان ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان هر امری را نازل می کنند شبی است سرشار از سلامت تا طلوع سپیده. (قرآن کریم، سوره قدر) در طول سال، ساعات، روزها، شبها و ماهها و اساساً زمانهای متفاوتی وجود دارد. اما در میان همگی این زمانها، بعضی به واسطه عنایت و توجه خداوند و اثراتی که بر این زمانها مقرر شده یا اتفاقاتی که در آنها روی داده یا می دهد، دارای اهمیت، شرافت و عظمت ویژه ای هستند. یکی از این زمانها شب قدر است. در آیین ، این شب با ارزش ترین و برترین شب در طول سال است. اهمیت این شب تا حدی است که نه تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم درمورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه سوره ای مستقل نیز به این نام و در خصوص شب قدر در قرآن کریم وجود دارد.برای بیان روشنتر اهمیت این شب، می توان دو دسته آیات قرآنی که درباره این شب نازل شده اند را در نظر گرفت. دسته ای از این آیات به بیان عظمت و شرافت فوق العاده این شب می پردازند و دسته دیگر بیانگر اثرات این شب هستند.از دیدگاه قرآن کریم عظمت و شرافت این شب آن قدر والاست که خداوند می گوید: "و تو چه می دانی شب قدر چیست؟" با کمی دقت در آیاتی از قرآن کریم که در آنها نیز این گونه خطاب به کار رفته است، درمی ی م که خداوند هنگام اشاره یا تذکر به امور بسیار پر اهمیت به این صورت، اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را مورد خطاب قرار داده است. به عنوان مثال وقتی صحبت از قیامت و عظمت این روز به میان آمده و آگاهی و جلب توجه مردم به اتفاقات بسیار بزرگ آن روز مورد نظر بوده، از این نوع خطاب استفاده شده است. در آیه شریفه سوره قدر هم اگر خداوند برترین مخلوق خود و آ ین فرستاده خویش را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد، به دنبال بیان عظمت فوق العاده این شب است.در آیه ای دیگر خداوند این شب را از (حدود) سی هزار شب که شب قدری در آنها وجود ندارد، برتر دانسته است. به وضوح این مقایسه و برتری شگفت انگیز، به طور ملموس تری عظمت این شب را برایمان روشن می کند. در دسته دوم از آیات قرآن کریم، خداوند به بیان خصوصیات این شب می پردازد. دارا بودن چنین خصوصیاتی موجب می شود که این شب اثرات خاص و منحصر به فردی را در میان تمامی شبهای سال داشته باشد. به عنوان نمونه این شب شبی «مبارک» خوانده شده است. مبارک به معنای پرخیر و برکت است و به کار بردن این تعبیر در خصوص شب قدر به این مفهوم است که این شب بلند مرتبه، گنجایش و ظرفیت خیر کثیری را دارد. تا حدی که به تصریح آیات قرآن کریم، نزول قرآن در این شب صورت گرفته است. همچنین به سبب خیر و برکت فراوان در این شب رحمت و مغفرت خداوند به سوی بندگان نازل می شود.از دیگر اثرات مهم شب قدر می توان به عدم صدور عذاب در این شب و در امان بودن بندگان از عقوبتهای الهی، اشاره کرد. چرا که خداوند صراحتاً سرتاسر این شب، از لحظه آغاز تا سپیده دم آن را سرشار از "سلامت" می خواند.هر انسان با دقت در عظمت و شرافت اینچنین شبی و تأمل در اثرات آن و وقایعی که در آن اتفاق می افتد، به طور طبیعی به دنبال شناخت بیشتر و آگاهی از جوانب مختلف شب قدر خواهد بود. ما نیز در این مجال کوتاه، برآنیم تا هر چه بیشتر در حد توان ابعاد مختلف این شب را بررسی کنیم. از این رو در ادامه در خصوص معنای قدر، رویداد هایی که در این شب واقع می گردد، زمان وقوع چنین شبی و طریقه بهره گیری هر چه بیشتر از برکات آن بیشتر تأمل می کنیم.علم موسیقی در

درخواست حذف اطلاعات

در میان فقهای انی مانند شهاب الدین الهیثمی و ابن الدنیا بوده اند که موسیقی را ی ره لهو و لعب می دانستند و آن را مکروه یا حرام تلقی می نمودند. فار معتقد بود که موسیقی نمی تواند هرگونه ح روحی یا هر نوع شور و هیجانی را در شخص برانگیزد. ابن زیله نیز معتقد بود که موسیقی می تواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند. با این حال، ابوحامد محمد غزالی، موسیقی و سماع را جایز دانسته است. موسیقی در بغداد در بغداد، خلفای عباسی چون هارون الرشید و مأمون از موسیقی حمایت می نمودند، در زمان متوکل و منتصر هم چنان موسیقی در دربار خلافت رونق داشت. در این دوره بسیاری از موسیقی دانان برجسته چون ابن طاهر خزائی، قریص جراحی، جحظه برمکی جذب دستگاه خلافت شدند. موسیقی ایرانی بسیاری از موسیقیدان های بغداد، ایرانی تبار بودند، از جمله سرخسی، زکریای رازی، رودکی و راتبه نیشابوری. موسیقی اسپانیای مسلمان در اسپانیای مسلمان، در دوران فرمان روایی امویان اندلس از موسیقی حمایت بسیاری به عمل آمد. مدارس بسیاری برای پرورش دختران آوازه خوان بنیاد نهاده شد؛ بسیاری از این دختران وارد دربار حکمرانان اموی اندلس می شدند؛ بزرگ ترین خنیاگر اندلس عباس بن نسائی بود همچنین زریاب نوازنده بربط و مخترع گیتار ایرانی تبار در این سرزمین می زیست. نظام موسیقایی در اندلس همان نظام عربی رایج در شرق بود که بر گام های فیثاغورس مبتنی بود دیدگاه به موسیقی در میان فقهای انی مانند شهاب الدین الهیثمی و ابن الدنیا بوده اند که موسیقی را ی ره لهو و لعب می دانستند و آن را مکروه یا حرام تلقی می نمودند. فار معتقد بود که موسیقی نمی تواند هرگونه ح روحی یا هر نوع شور و هیجانی را در شخص برانگیزد. ابن زیله نیز معتقد بود که موسیقی می تواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند. با این حال، ابوحامد محمد غزالی، موسیقی و سماع را جایز دانسته استکتابخانه های مساجد در

درخواست حذف اطلاعات


کتابخانه های مساجد نخستین و در عین حال رایج ترین کتابخانه های عمومی در جهان بوده اند که اغلب به وسیله خود مردم ساخته، سازماندهی، و اداره می شدند.بسیاری از این کتابخانه ها مجموعه کوچک کتاب های مذهبی بودند که در یکی از شبستان های مسجد و یا در کنار آن نگهداری می شدند و ظاهراً هیچ محل ثابتی برای آنها وجود نداشته است. این کتابخانه ها بیشتر در کنار منبر و محراب و در دسترس عموم قرار می گرفت. ایجاد کتابخانه در چنین محلی سبب می شد که کتابخانه بیشتر در معرض دید، و در نتیجه، قابل دسترس تر باشد. تاریخچه کتابخانه های مساجد
آموختن علم و دانش اندوزی، کتاب و کتابخوانی در شریعت ، به سالهای آغازین رس (ص) برمی گردد. مسلمانان پس از نزول هر سوره، آن را می نوشتند و به یکدیگر می آموختند. به این صورت، کتاب وحی را بارها استنساخ د. این کوشش آن چنان با شوق و علاقه انجام می گرفت که به تدریج، کلمات قرآن وسیله آموزش و خواندن و نوشتن زبان عربی شد. نسخه بردای و نوشتن گسترده کتاب وحی این امکان را فراهم آورد که بسیاری از مسلمانان به داشتن یک نسخه از قرآن یا بیشتر، یا بخشهایی از آن، موسوم به «جزء» یا «حزب» مباهات کنند.اطمینان به حفظ کتاب وحی هنگامی حاصل شد که جوامع ی دریافتند کتاب مقدّس آنها به محلّی دائمی نیاز دارد که مؤمنان همواره آسان و مطمئن به آن دسترسی داشته باشند. مسجد، که بیش از هر نهاد اجتماعی دیگری این نیاز را برآورده می کرد، بی تردید بهترین انتخاب بود. به این ترتیب در اندک زمانی سراسر قلمرو ی، مساجد کوچک و بزرگ پر از نسخه های فراوان از تمام یا بخشی از قرآن شدند. علاوه قرآن کریم، صحابه و یاران اکرم(ص) احادیث و سخنان آن حضرت را نیز می نوشتند و به صورت جزوه و کتاب درمی آوردند.ابن سعد در «طبقات الکبری» نقل می کند: «عبدالله بن عمرو از رسول خدا(ص) اجازه خواست که احادیث و سخنان آن حضرت را بنویسند و به او اجازه داد و او مجموعه ای نوشت و آن را «صحیفه صادقه» نامید. از شواهد تاریخی استفاده می شود که همه مساجد دارای کتابخانه نبوده اند، امّا تقریباً در همه مساجد جامع، مجموعه های کتاب وجود داشته است. برخلاف مساجد معمولی که فراوان و عموماً کوچک بودند و برای آن ساخته می شدند که مؤمنان های روزانه خود را در آن به جای آورند.بیشتر مساجد جامع، که به طور عمده در وسط مراکز مهم جمعیتی قرار می گرفت، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و داشت. بنابراین، می توان ادعا کرد که ایجاد کتابخانه در مساجد جامع، با نقش آنها به عنوان محل اجتماعات همگانی و الهی سازگار بوده است. کتابخانه های زیادی در مساجد به وجود آمدند که بدون توجه به اندازه و محل قرا گرفتنشان، «مکتبه» یا «خزانة المصاحف» نامیده می شدند.هرگاه مسجد یا کتابخانه مسجدی تأسیس می شد، مرسوم بود نسخه هایی از تمام یا یا بخشهایی از قرآن به مسجد یا کتابخانه اهداء می شد. یکی از محققان اظهار داشته است که اکثر کتابخانه‏های مسجد- صرف‏نظر از حجم و مکان آنها کتابخانه‏ های قرآنی بودند؛زیرا همزمان با بنای مساجد نسخه‏هایی از قرآن در آن نهاده می‏شد و اهدا و وقف قرآن ها بر آنها از آداب و رسوم ی ریشه‏دار به شمار می ‏آمد.روند اهداء کتاب و احداث کتابخانه آن گاه به صورت جدّی مطرح شد که برخی از عالمان و فقیهان هنگام مرگ، کتابهایشان را وقف مساجد می د.«روت استل مورن مکتسن»، که درباره کتابخانه داری ی و عربی مطالعه فراوانی کرده است می نویسد: «کتابها اهدا می شد و بسیاری از دانشمندان کتابخانه خود را وقف مسجد شهر می د تا هم مطمئن باشند که کتابخانه آنها محفوظ می ماند و هم کتابها در دسترس همه دانش آموختگان و افرا د اهل مطالعه که به کتابخانه مراجعه می کنند، قرا می گیرد. کتابهایی که با زحمت فراوان استنساخ و یا به بهای زیاد یداری می شد ارزش محافظت را داشت. صاحبان این کتابها آنها را وقف مساجد، حرم ها و مدرسه ها می د تا از آنها مراقبت شود و در دسترس دانشمندان دوره های بعد قرار گیرد.یاقوت حموی به هنگام مرگ کتابهایش را وقف حرم زیدی (مسجد زید) در خیابان دینار بغداد کرد.از کتابخانه های مهم دنیای ، کتابخانه «مسجدالحرام» است. «این کتابخانه فهرستی داشت که عنوانها و نویسندگان نسخه های خطی موجود در انها را فهرست بندی کرده بود. این فهرست، که تاریخ تألیف آن ذکر نشده است، مشخص می سازد که این کتابخانه از بعضی عنوانها بیست نسخه یا بیشتر داشت.»کتابخانه «مسجدالنبی» کتابهایی داشت که حاکمان و پادشاهان و علمای پروتمند در مراحل گوناگون تاریخی، آنها را وقف کرده بودند. در سال ۵۸۰هجری قمری دو گنجینه بزگ از کتابها و قرآنهای وقفی در آن وجود داشت.از دیگر مساجدی که دارای کتابخانه های مهم بوده اند، می توان مسجد «جامع اموی» و «جامع زیتونیه» دمشق، مسجد «جامع بغداد» و مساجد قاهره، نجف و کربلا را نام برد.یرانیان با تأسیس کتابخانه های مساجد و تشکیل جلسات بحث و گفتگو رونق خاصّی به مساجد و کتابخانه های آن بخشیدند. ایرانیان که خود همواره در ب علم و دانش زبانزد عام و خاص بوده اند، از دانشمندان دیگر کشورها نیز به گرمی پذیرایی می د.
کتابخانه های مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع نیشابور، مسجد جامع مرو و بخارا و جوامع سمرقند، از کتابخانه-های قابل توجه بودند.یاقوت حموی درباره کتابخانه مسجد جامع مرو(۶۱۶هـ.ق)، می نویسد: در آنجا ده کتابخانه است که دو کتابخانه در مسجد جامع است که مانند آنها در دنیا ندیده ام. نام یکی از این دو، کتابخانه «عزیزیه» است؛ زیرا آن را شخصی به نام «عزیزالدین ابوبکر عتیق زنجانی وقف کرده است که در آن، نزدیک به دوازده هزار جلد کتاب وجود دارد، و نام کتابخانه دیگر مسجد جامع «کمالیه» است. متأسفانه این گنجینه گران قدر و دیگر کتابخانه های مرو و نیز همه مساجد، مدارس و بناها به وسیله تهاجم ویرانگر مغولان نابود گردید و بدین سان، بسیاری از آثار علمی و تمدن ی شرق، ط آتش شد.نقش کتابخانه های عمومی در خواندن

درخواست حذف اطلاعات

به تماشای ی سینمایی نشسته ایم، حتی گوشی مجهز به اندروید یا ios خود را در ح بی صدا قرار داده ایم؛ با این حال با آمدن هر پستی در یکی از شبکه های اجتماعی ای که در آن عضو هستیم از طریق روشن شدن مانیتور دستگاه، توجه ما به آن جلب می شود.انسان فرهنگی ای هستیم، برای تماشای به سینما رفته ایم. متناسب با آداب سینما، بازهم دستگاه همراه خود را در ح بی صدا قرار داده ایم، و وضعیت فیزیکی آن را در شرایطی قرار داده ایم که در صورت آمدن پستی جدید به هیچ وجه متوجه آن نشویم. خیلی مقاومت کرده ایم و سه ربع است که حواسمان – مثلا - شش دانگ به سینماست. اما دیگر طاقت نمی آوریم، دستمان به سمت گوشی یا تبلت همراهمان می رود و نگاهی به شبکه اجتماعی ای که در آن عضو هستیم می اندازیم.جوانی هستیم پشت کنکور؛ در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا ا. برای رسیدن به هدف خود پشتکار داریم و برنامه ریزی درازمدتی طرح ریزی کرده ایم. قرار است از ساعت فلان تا ساعت فلان به دور از هر گونه دغدغه و برنامه روزمره ی دیگر در اتاقی دربسته در منزل و یا کتابخانه محله یا عمومی یکی از دروس تخصصی را مطالعه کنیم. هنوز نیم ساعتی از مطالعه نگذشته، ناخودآگاه دستمان به سمت گوشی یا تبلت همراهمان می رود نگاهی به آ ین وضعیت شبکه های اجتماعی یا صفحه های نت می اندازیم. گویی قرار است اتفاقی مهم و تاثیرگذار بیفتد که اگر هر از چند دقیقه چک نکنیم از آنها غافل خواهیم ماند.در میان اعضای خانواده یا دوستان دور هم نشسته ایم. یکی از حاضران در حال صحبت است، ولی ما بدون اینکه متوجه باشیم، هر از چندگاهی در حال بالا و پایین نرم افزارهای گوشی همراهمان هستیم. و اصلا هم به این فکر نمی کنیم که این رفتارمان دور از نزاکت و ادب است. حتی اگر این مورد را هم کنار بگذاریم، در این فرایند رفتاری و عملکردی، نه متوجه لب کلام گوینده شده ایم و نه محتوای مطالبی را که در این مدت در دستگاه ارتباطی همراهمان مشاهده کرده ایم به خاطر س ایم.این وسوسه و حواس پرتی زندگی روزمره بخش بزرگی از ذهن افراد جامعه اطراف ما را تشکیل می دهد. این اتفاقات ما را به داشتن حواسِ پرت دچار کرده است. در طول شبانه روز هر یک از ما، زمان های زیادی را صرف پرسه زنی در فضای وب و -در سال های اخیر- در گروه هایی که در شبکه های اجتماعی مختلف عضو هستیم -بخصوص تلگرام- می کنیم. از اخبار و حوادث مختلف گرفته، تا ع های مربوط به اتفاقات گوناگون و متن ها و اطلاعاتی که منتسب به نام بزرگانی است که زمانی برای سنجش درستی یا نادرستی آنها صرف نمی کنیم و دربست و چشم بسته آنها را باور می کنیم.اما به کنار از این آسیب ها، اطلاعاتی که توسط رسانه های تصویری از تلویزیون گرفته تا فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هر لحظه ما را بمباران می کنند به دلایلی روانی و علمی بیشتر اوقات در حافظه کوتاه مدت ما جای می گیرند نه بلندمدت.نیکلاس کار در کت با عنوان «اینترنت با مغز ما چه می کند؟» به ویژگی های مختلف تاثیر اینترنت بر مغز پرداخته است. طبق نتایج این پژوهشگر، متن های خوانده شده در فضای مجازی و اینترنت در مقایسه با متن های خوانده شده در فرهنگ مکتوب از کتاب گرفته تا رو مه و مجله کمتر در حافظه و ذهن انسان باقی می ماند. نیکلاس کار در تشریح چرایی این امر معتقد است وب پیمایی مست م شکل خاص، حاد و شدیدی از انجام همزمان چند کار ذهنی است. خاصیت خواندن متن در فضای وب تمرکز ذهنی را کاهش می دهد. بازی با پنجره ها -که منطق ساختاری رایانه ها، گوشی ها، تبلت ها و فضای وب را تشکیل داده- علاوه بر اینکه حافظه را با سیلی از اطلاعات پر می کند، چیزی را بر ما تحمیل می کند که دانشمندان مغز آن را «هزینه های سوئیچینگ» می نامند که بر قوای ذهنی ما تحمیل می شود. طبق این فرایند، هر بار که ما جهت توجه خود را تغییر می دهیم، مغز ما ناگزیر باید از نو به خودش جهت دهد که این امر، باج سنگینی از منابع و ذخایر ذهنی ما می گیرد.مگی ج ون نیز در کتابش با عنوان «حواسِ پرت» به نوعی دیگر به این مورد اشاره می کند :«برای مغز، زمان می برد تا اه ش را عوض کند، قوانین لازم برای وظایف جدید را به خاطر بیاورد و جلوی تداخل اطلاعات مربوط به فعالیت قبلی را که هنوز زنده و فعال است بگیرد.»با توجه به اینکه وب گردی و بهره گیری از اطلاعات و اخبار شبکه های مجازی اجتماعی بخش قابل توجهی از زمان روزمره ما را فرامی گیرد، این تاثیر حواس پرتی یا داشتن حواسِ پرت، پیامدهای غیر قابل انکاری در کوتاه و بلندمدت بر سر مغز، چگونگی شیدن و کیفیت اطلاعات دریافتی بر افراد می گذارد.این در شرایطی است که فرهنگ مکتوب و در راس آن کتاب و ب اطلاعات از آن، ب ایه منطقی است که مغز و حافظه به درستی و به راحتی آن ها را درونی می کند و در حافظه طولانی مدت مغز جای می گیرد.کتابخانه های عمومی به عنوان مهمترین مامن و مخزن فرهنگ مکتوب که حاوی هزاران کتاب، رو مه و مجله است می توانند سنگری باشند برای مصونیت ما از حواس پرتی و روی آوردن افراد جامعه برای استفاده از متن ها و داده هایی که ب ایه منطق و عقلانیت بنا شده است. کتاب و کتابخانه قادر است ذهن را آرام کرده، و تفکر نظام مند و منطقی را تقویت کرده و با ایجاد تمرکز، بر کیفیت حافظه بیفزاید.منطق حاکم بر کتاب و فرهنگ مکتوب از جهت نظام مندی، ترویج تفکر منطقی، تقویت و آرامش ذهن، تکیه و اعتماد بر منبع قابل استناد و کیفیت محتوا بر اینترنت و فرهنگ شفاهی و مجازی ارجحیت دارد. کتابخانه های عمومی، قادرند افرادی با تفکر منطقی و آرامش ذهنی را پرورش دهند و در تعالی روحی آنها آسیب های روانی جامعه را نیز کاهش دهند و مغزها و ذهن هایی سالم را به جامعه تحویل دهند.۱۰ مزیت کتابخانه نسبت به اینترنت

درخواست حذف اطلاعات

«به لطف اینترنت، ما دیگر نیازی به کتابخانه و کتابدار نخواهیم داشت.» احتمالا شما بارها جملاتی مانند این را شنیده‎اید. در آوریل ۲۰۰۱، مجله «امریکن لایبرریز» مقاله‎ای از مارک هرینگز را با عنوان «ده دلیل برای آن که چرا اینترنت جایگزینی برای کتابخانه نیست» منتشر کرد. از آن هنگام تا کنون، فناوری پیشرفت‎های زیادی داشته است. اما حتی هوشمندترین نسل گوشی‎های تلفن همراه با محدودیت‎هایی مثل پرداخت هزینه اشتراک، اخبار جعلی، شایعات توئیتری و دیگر ایرادهای زندگی آنلاین روبرو هستند. در زیر، ده دلیل را برای اثبات این موضوع آورده‎ایم که «چرا کتابخانه‎ها هنوز بهتر از اینترنت هستند.» کتابخانه‎ها فضای امن‎تری دارند. اینترنت، اغلب به شیوه‎های مفرح و سودمند از جمله منافع و علائق مشترک (مثل وبلاگ‎های فعال در حوزه فرهنگ پاپ، سایت‎های طرفداران و هواداران یک گروه موسیقی، باشگاه ورزشی و ...) و یا چالش‎های مشترک (مثل گروه‎های حامی و اسپانسرهای آنلاین) مردم را گرد هم می‎آورد. اما تهدیدات و آزارهای آنلاین و یا نشر شایعات و اخبار جعلی در فضای مجازی، باعث می‎شود تا بسیاری از افراد از بحث و جدل با انی که با آنها هم عقیده نیستند، و یا از اشتراک گذاری نظرات خود در فضای مجازی اکراه داشته باشند. کتابخانه‎ اما مکانی است که مردم را به شیوه‎ای سازنده دور هم جمع می‎کند و از همگان استقبال می‎کند. کتابخانه‎ها به تاریخ احترام می‎گذارند. صفحات وب، ناپایدار هستند و از بین رفتن یک لینک (به دلایل مختلفی مثل حذف، تغییر نام یا صفحه ارجاعی لینک) مساله مهمی است. محتوای مجموعه‎های کتابخانه اما ثبات بیشتری دارد. اقلام چاپی عموما روی کاغذهای عاری از اسید منتشر می‎شوند و تجزیه یا فاسد نخواهند شد. به علاوه، کتابخانه‎ها پیشگام راهی شده‎اند که با خدماتی مثل بایگانی‎های اینترنتی ثبات مشابهی را برای فضای وب فراهم آورند. کتابخانه‎ها منابع عمده و تاثیرگذار را دیجیتالی می‎کنند. اگرچه رسیدگی به مصنوعات تاریخی ارزشمند و مهم است، اما دستکاری فیزیکی مکرر می‎تواند به آنها آسیب برساند. ایجاد نسخه‎های دیجیتالی از کارهای مهم تاریخی و در دسترس قرار دادن آنها به شکل آنلاین یک را ار مناسب برای این مساله است. پروژه‎های دیجیتالیزه کتابخانه‎ها همچنین اطلاعات را در دسترس آن دسته از مردم قرار می‎دهد که منابع کافی برای مسافرت و حضور فیزیکی در یک کتابخانه مشخص، در اختیار ندارند. اگرچه اینترنت پلت‎فرمی است که این پیشرفت‎ها را ممکن می‎سازد، اما این کتابدارها هستند که کار تبدیل منابع به نسخه‎های دیجیتالی و مدیریت و ارائه آنلاین آنها را بر عهده دارند. کتابخانه‎ها پیشگام دسترسی آنلاین به اطلاعات پژوهشی و ی هستند. «دسترسی باز» مقالات ی را در اختیار تمام خوانندگان آنلاین قرار می‎دهد و کتابخانه‎ها برای بیش از یک دهه، پشتیبان این بوده‎اند. دسترسی آزاد به مقالات ی، به ویژه در مورد گزارش‎های تحقیقات پزشکی – تحقیقاتی که بودجه آنها اغلب از محل مالیات مردم تامین شده است- اهمیت زیادی دارد. کتابخانه‎ها ناشر هم هستند. ناشرین نشریات پژوهشی و ی کماکان ارائه کننده اصلی ژورنال‎ها و کتاب‎هایی هستند که توسط پژوهشگران و اهالی تالیف شده است. اما کتابخانه‎ها نیز به تدریج دارند به جرگه ناشرین ملحق می‎شوند. یک نمونه از این روند که در بین کتابخانه‎های ی شناخته شده است، ابتکاری موسوم به «بایگانی سازمانی» است که به جمع‎آوری و نگهداری طیف وسیعی از برون‎داد علمی و پژوهشی ‎ها و کالج‎ها از جمله داده‎های مورد استفاده در تحقیقات علمی، کدهای کامپیوتری مورد استفاده در طراحی نرم‎افزارها و گزارش کنفرانس‎های علمی می‎پردازد. کتابخانه‎ها ایجاد کننده فضای کاری هستند. فضاهای کاری در کتابخانه‎ها که با واژه «میکر اسپیس» شناخته می‎شوند، محلی برای رشد و شکوفایی خلاقیت، آموزش و اجتماع‎سازی است. راه‎اندازی میکر اسپیس‎ها به سرعت رو به رشد است. در سال ۲۰۱۶ تعداد میکر اسپیس‎ها ۱۴ برابر تعداد آنها در سال ۲۰۰۶ بود. کتابدارها به شما کمک می‎کنند خبر واقعی را از خبر جعلی تشخیص دهید. اگرچه همگان امکان دسترسی آنلاین به محتوای معتبر و مفید در فضای مجازی را دارند، اما در عین حال اینترنت مالامال از اطلاعات غیر معتبر، جعلی و گمراه‎کننده نیز هست. در مقابل، کتابخانه همواره جایی برای دسترسی به اطلاعات سالم، موثق و مفیدی است که می‎تواند نیازهای اطلاعاتی یک فرد مشخص را برآورده کند. در واقع، این اصل و ویژگی سنتی کتابخانه‎ها قرن‎هاست که خدشه‎ای نداشته و به همین دلیل است که کتابدارها را کارشناسان سواد اطلاعاتی می‎دانند. کتابدارها شما را دقیقا به سمت آنچه نیاز دارید راهنمایی می‎کنند. بی‎تردید، گوگل یک موتور جست و جوی مؤثر است اما نتایج جست و جو در گوگل می‎تواند گیج‎کننده باشد. بسیاری از افراد نمی‎توانند چطور این نتایج را بر اساس نوع محتوا (مثلا اسناد پی‏دی‏اف) یا منبع وب‎سایت (مثلا .gov.) غربال کنند. اما یک مکالمه کوتاه با یک کتابدار، دقیقا مشخص می‎کند که به دنبال چه هستید و یا این که بهترین راه استفاده از گوگل یا دیگر منابع برای یافتن آن اطلاعات، چیست. کتابخانه‎ها سابقه جست و جو یا مطالعه شما را ردی نمی‎کنند تا به شما چیزی بفروشند. استفاده از گزینه «توصیه‎های سایت آمازون برای ید کتاب» به شما کمک می‎کند تا درباره کتاب‎های جدید آگاهی پیدا کنید. اما این ویژگی مفید، به قیمت مخدوش شدن حریم خصوصی‎تان تمام می‎شود، چرا که اطلاعات مربوط به ترجیحات و سلایق شما در حوزه کتابخوانی، برای آمازون ارزش تجاری و اقتصادی دارد. همین اتفاق در مورد سابقه جست‎ و جوهای شما در اینترنت رخ می‎دهد. به همین دلیل است که تا چند هفته پس از جست و جوی شما در مورد یک موضوع، شما کماکان آگهی‎های اینترنتی درباره آن موضوع را مشاهده می‎کنید. اما کتابخانه‎ها برای حریم خصوصی شما احترام قائل‎اند و از آن محافظت می‎کنند. کتابخانه‎ها سانسور نمی‎کنند. یک ارزش بنیادین در حوزه کتابخانه و کتابداری، امکان تبادل شه و نظرات به شکل آزاد و کامل، و مقابله با سانسور است. اینترنت ابزاری قدرتمند برای تشریک اطلاعات است، اما تحقق این امر، نیازمند فعالیت و تلاش م عان و اطلاعات است. اینترنت ابزاری غیر قابل جایگزین است که برای زندگی مدرن و امروزی، ضرورت دارد؛ اینترنت در عین حال، کتابخانه نیست و نمی‎تواند جایگزین کار کتابدارها شود.فتح مشهر

درخواست حذف اطلاعات

مشهر که پس از 35 روز مقاومت، در تاریخ 4 آبان ماه 1359 شده بود پس از 575 روز در ساعت 11 صبح روز سوم داد سال 1361 آزاد شد. 19 هزار اسیر عراقی و 16 هزار کشته و مجروح بخش کوچکی از هزینه ای است که عراق برای جاه طلبی بزرگ مشهر در جریان عملیات بیت المقدس متحمل شد. با این حال دستاورد بزرگ بازپس گیری مشهر نه 35000 کشته و اسیر عراقی و نه حتی خونین شهر بود. دستاورد بزرگ تر عملیات بیت المقدس بازگشت روحیه و اعتماد به نفس نیروهای مسلح ایران و تحمیل اضطراب و ترس بر ی بود که ماه ها در پس لرزه های فرار از مشهر شب را به صبح می رساند. ایران البته در جریان این عملیات 6000 شهید (4460 شهید و 1086 شهید ) و 24 هزار مجروح داد. با این حال اثبات کرد که از قدرتی بزرگ تر از معادلات نظامی و پشتوانه ای به مراتب عظیم تر از مولفه های قدرت استراتژیک در حوزه دفاعی برخوردار است. این دستاورد اصلاً چیز کوچکی نبود.

(ره) در سوم داد 1361 مصادف با 30 رجب 1402 به مناسبت مشهر پیامی خطاب به ملت ایران صادر د. متن کامل این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از تلگرافاتی که در فتح مشهر به این جانب شده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور ی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. اینجانب با یقین به آن که ما النصر الا من عندالله از فرزندان و قوای سلحشور مسلح، که دست قدرت حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیه الله الاعظم - ارواحنا لمقدمه الفداء - را از چنگ گرگان آدمخوار که هایی در دست ابرقدرتان خصوصا ی جهانخوارند بیرون آورد و ندای «الله اکبر» را در مشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پرافتخار «لا اله الا الله» را بر فراز آن شهر م - که با دست پلید خیانتکاران قرن به خون کشیده شده و «خونین شهر» نام گرفت - [بیافراشت] تشکر می کنم. و آنان فوق تشکر امثال من هستند. آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و ب اکننده ی عدل الهی در سراسر گیتی _ روحی لتراب مقدمه الفداء _ می باشند. آنان به آرم ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی مفت ند. مبارک باد و هزاران بار مبارک باد بر شما عزیزان و نور چشمان این فتح و نصر عظیم که با توفیق الهی و ضایعات کم و غنایم بی پایان و هزاران اسیر گمراه و مقتولین و آسیب دیدگان بدبخت که با فریب و فشار صدام تکریتی، این ابرجنایتکار دهر، به تباهی کشیده شده اند، سرافرازانه برای و میهن عزیز افتخار ابدی به هدیه آورد. و مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره درخشنده ی پیروزی های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران اینچنین فرزندان سلحشور و جان برکفی که نام آنان و کشورشان را جاویدان د. و مبارک باد بر بزرگ این متابعانی که در دو جبهه جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرافراز امتحان خویش را دادند و برای سرافرازی آف د.دیدارهای س رست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران با روسای ادارات

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران، در سال 1397 "حمایت از کالای ایرانی"س رست اداره کتابخانه های شهرستان چناران برای گسترش همکاری ها در دفتر ، شهردار، مدیر آموزش و پرورش و ... حضور یافت.حجت ال والمسلمین حاج آقای تاجی محترم گفت: مطالعه یک هنجار ریشه ای برای هر ی به شمار می رود و فعالیتهای شما در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گامی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه کتاب در میان مردم به ویژه نوجوانان است.نوروزی س رست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران با قدردانی از حجت ال والمسلمین حاج آقای تاجی اظهار داشت: دیدار با سر منشاء برکت و سبب افزایش روحیه و انگیزه برای انجام کارهای بهتری از سوی کارکنان اداره کتابخانه هاست. باروئی شهردار محترم چناران گفت: کتابخوانی از مهمترین ابزارهای رشد فرهنگ جامعه است.نوروزی با سپاس از شهردار که تعامل شایسته ای درباره فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ... داشته اند با اشاره به اینکه نیم درصد درآمد کل شهرداری بر اساس قانون صرف گسترش فرهنگ کتابخوانی می شود خواستار پرداخت به موقع ماهانه آن شد.آقای کلیدری مدیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به زمینه های گوناگون همکاری کتابخانه ها با آموزشگاه ها افزود: کتابخانه ها از ظرفیت مناسبی برخوردارند که تاکنون مدیران کمتر توجه نموده اند.نوورزی نیز ضمن اظهار خوشنودی از این دیدار با تقدیر از تلاش ها و پشتیبانی ها از کتابخانه های عمومی در سال 1396، خواستار افزایش همکاری های فی م ن به ویژه در آغاز هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی شد که میتواند در نهادینه ساختن فرهنگ کتابخوانی نقش بسزایی در جامعه داشته باشد.جناب آقای زیبایی رییس شرکت برق نیز خواهان انتقال تجارب و تبادل اطلاعات در زمینه کتابخوانی میان شرکت برق و اداره کتابخانه های عمومی شد.سرکار خانم رحمتی بانوی فعال در امر کتابخوانی گفت: با جوانان و افراد مستعد روستا درباره ی مسایل گوناگون گفت و گو نموده ام و با تلاش برای پیشرفت روستا با همکاری یکدیگر باعث پیشرفت روستا شویم.معرفی کتاب داستان های موموشی

درخواست حذف اطلاعات

داستان های موموشی نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت نـاشـر: دانش نگار ک ن با همه کوچکی هر روز با مسائل زیادی روبه رو می شوند که باید کم کم روش حل و مواجه شدن با آن ها را بیاموزند. کودکی که مهارت حل مسئله نداشته باشد در تشخیص رفتار مناسب هنگام وقوع مشکل یا ایجاد مسئله دچار اشتباه می شوند. یکی از مهارت هایی که به یک کودک برای ساختن یک زندگی خوب در آینده کمک می کند، مهارت تصمیم گیری مستقل است. این تصمیم گیری شاید گاهی هم سو با میل و نظر والدین نباشد؛ اما بی تردید پدرومادر می توانند با درایت و تدبیر و نظارت غیرمستقیم در روند رشد و یادگیری فرزندان خود نقش بسزا و مؤثری را ایفا نمایند.«داستان های موموشی» اثر «کلر ژوبرت» از جمله کتاب هایی است که با طرح تمثیل های نزدیک به واقع ک ن و بزرگ ترها را در موقعیت های گوناگون تصمیم گیری قرار می دهد و به آن ها کمک می کند با خواندن ماجراهای موموشی جسور و زرنگ قصه، راه حل های مختلفی در خصوص حل مشکلات به ویژه مشکلات ارتباطی ک ن دسال در سنین رشد را بیاموزند.جلد نخست این مجموعه داستان، حاوی پنج قصّه به نام های «لانه موموشی»، «کم کم کم»، « وپف»، «آش قاتی پاتی» و «قصه موموشی» است و «کیسه گندم»، «کلمه مخصوص»، «کلاف بازی»، «یک کار جالب»، «موش برفی» عنوان داستان های جلد دوم این کتاب مصور دوست داشتنی را تشکیل می دهد.«موموشی» مهمان کتابخانه های عمومی سراسر کشور است و منتظریم هرچه زودتر بچه های کتاب خوان را برای خواندن کتاب ماجراهایش ملاقات کنیم.روز جهانی صلیب سرخ

درخواست حذف اطلاعات

هر ساله روز “هشتم می” سال میلادی مصادف با “هجدهم اردیبهشت”، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود؛به این امید که روزی صلح و آرامش در سرتاسر جهان حکمفرما باشد .در سال 1828 میلادی شخصی پا به این جهان گذاشت که در سن 34 سالگی با نوشتن کت توانست بنیانگذار مکتبی باشد که بعدها نام صلیب سرخ را بر آن نهادند. آن شخص ی نبود جز “ژان هانری دونان”همه چیز از یک جنگ آغاز شد. د ده ای واقع در شمال ایتالیا در سال 1859 شاهد صحنه خونینی بین قوای اتریش و متحدان فرانسوی و ساردنی بود و جمعا حدود 50 هزار نفر در این جنگ جان خود را از دست دادند. دونان در سال 1862 براساس مشاهدات عینی خود از این جنگ کتاب خاطراتی را منتشر کرد و در پایان کتاب خواستار تشکیل جمعیت های امدادی داوطلب برای کمک به آسیب دیدگان این گونه حوادث شد.یک سال بعد یعنی سال 1863 اولین تشکیلات پیشنهادی دونان در “ژنو” تشکیل شد که طی آن 16 کشور در ژنو طی کنفرانسی بین المللی اولین کمیته دائمی بین المللی برای کمک به مجروحان جنگی را شکل دادند،که بعدها به کمیته بین المللی صلیب سرخ تغییر نام یافت.دونان کمی پیش از مرگش به پاس تفکرات سازنده اش جایزه “صلح نوبل” را دریافت کرد. پاداش دونان به همین جا ختم نشد و نهایتا روز “هشتم ماه می” برای اولین بار در سال 1984 به افتخار روز تولد دونان، روز جهانی صلیب سرخ نامگذاری شد.فراخوان شرکت در هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی

درخواست حذف اطلاعات

ø¬ø´ù†ùˆø§ø±ù‡ ú©øªø§ø¨ø®ùˆø§ù†ûŒ ø±ø¶ùˆûŒ فراخوان هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با معرفی ۷ اثر با موضوع سیره رضا علیه السلام در ۳ رده سنی «کودک»، «نوجوان»،«جوان و بزرگسال» و همچنین بخش «خانوادگی» منتشر شد. بر این اساس در رده سنی کودک (۴ تا ۱۱ سال) کتاب های «مهمان اسان» نوشته سعید بیابانکی از انتشارات به نشر و «مژده گل» نوشته محمود پوروهاب از نشر جمکران با موضوع داستان هایی از زندگی رضا(ع) و در رده سنی نوجوان (۱۱ تا ۱۷ سال) کتاب های «مسافر هشتم» با موضوع رضا(ع) و «کاش تو را می دیدم» با موضوع حضرت معصومه(س) نوشته مژگان شیخی از نشر قدیانی، به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است. در بخش جوان و بزرگسال (۱۷ سال به بالا) این جشنواره نیز کتاب های «ماه هشتم» اثر مهدی غلامعلی از نشر دارالحدیث با موضوع رضا(ع)، «مهر ولایت در آسمان ایران» اثر آیت الله کریمی جهرمی از نشر بوستان کتاب با موضوع رضا(ع) و کتاب «به سپیدی یک رؤیا» اثر فاطمه سلیمانی از نشر کتاب نیستان با موضوع حضرت معصومه(س) به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است. این جشنواره همچنین به منظور ترویج سبک زندگی رضوی، بخشی با عنوان «مسابقه کتابخوانی خانواده رضوی» با حضور تمام اعضای خانواده برگزار می کند. بر این اساس شرکت برای تمامی علاقه مندان در تمامی گروه های سنی میسر است. نحوه دریافت منابع و پرسشنامه علاقه مندان برای شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی می توانند برای دسترسی به منابع این جشنواره به کتابخانه های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین علاقه مندان می توانند پرسشنامه و فایل pdf منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی را از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور (www.iranpl.ir) دریافت کنند. نحوه شرکت در مسابقه شرکت کنندگان در رده سنی نوجوان، جوان و بزرگسال می توانند هریک از منابع معرفی شده را انتخاب و به سوالات آن پاسخ دهند. پاسخنامه ارسالی باید در یکی از قالب های فردی یا خانوادگی (۲، ۳، ۴، ۵ نفره و بیشتر) تکمیل و ارسال شود و تکمیل مشخصات فردی (مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، تحصیلات، نشانی کامل پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و همراه) در پاسخنامه ا امی است. همچنین ۲ روش برای شرکت ک ن در مسابقه پیش بینی شده است؛ روش اول: تصویرسازی (نقاشی) از جذاب ترین بخش کتاب به انتخاب کودک روش دوم: ضبط و ارسال فایل ویدئویی از معرفی کتاب ها همراه با خوانش جذاب ترین بخش های کتاب به انتخاب شرکت کنندگان شرکت کنندگان در هر ۲ روش باید صفحه مربوط به بخش معرفی شده و یا تصویرسازی شده از کتاب را قید کنند. به این ترتیب ک ن می توانند با کمک والدین خود، توضیحات اجمالی پیرامون کتاب، بازگویی قصه ای از کتاب، خواندن بخشی از کتاب و ... را با استفاده از گوشی های موبایل، ضبط و در سامانه جشنواره که متعاقبا اعلام خواهد شد با هشتگ #کتابخوانی_رضوی بارگذاری کنند. مهلت و نحوه ارسال پاسخنامه ها شرکت کنندگان می توانند پاسخنامه های خود را تا ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ به یکی از کتابخانه های عمومی در سراسر ک حویل دهند. داوری آثار داوری آثار هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی از ۱۵ مرداد سال جاری آغاز می شود. اختتامیه این جشنواره نیز در ایام دهه ولایت (دهه اول شهریور) با حضور افراد و خانواده های برگزیده در سطح ملی برگزار خواهد شد. جوایز هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی همچنین ۳۱۳ نفر از برگزیدگان بخش انفرادی علاوه بر دریافت لوح سپاس و تندیس هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، جایزه یک میلیون ریالی نیز دریافت می کنند. علاوه بر این ۸ جایزه ویژه به ۸ برگزیده بخش خانوادگی اهدا می شود. بر این اساس: مبلغ ۵ میلیون ریال به خانواده اول و دوم ۲ نفره، مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به خانواده اول ۳ نفره، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به خانواده اول ۴ نفره، مبلغ ۱۵ میلیون ریال به خانواده اول ۵ نفره، مبلغ ۵ میلیون ریال به خانواده دوم ۳ نفره، مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به خانواده دوم ۴ نفره، و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به خانواده دوم ۵ نفره تعلق خواهد گرفت. نحوه گزینش آثار توسط دبیرخانه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور انتخاب و معرفی منابع مناسب در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به بررسی و ارزی منابع مطالعاتی منتشرشده با موضوع زندگی و سیره رضا(ع) و حضرت معصومه(س) اقدام کرد تا مناسب ترین کتاب ها را برای علاقه مندان به مطالعه و فرهنگ رضوی در سراسر جهان ارائه کند. مطابق آمار موجود از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ۳۱ شهریور سال ۹۶، جمعاً۷۳۰ عنوان کتاب، اعم از چاپ اول یا تجدید چاپ با موضوع سیره رضا(ع)، در کشور منتشر شده که پس از تهیه فهرستی از مشخصات کتابشناختی این آثار، روند بررسی منابع هشتمین دوره این جشنواره آغاز شد. پس از بررسی های اولیه، ۵۴ عنوان کتاب با دسته بندی کودک، نوجوان و بزرگسال از میان آثار ۲۷ ناشر در فهرست نهایی آثار منتخب جای گرفت که پس از برگزاری جلسات م ی با حضور صاحب نظران و کارشناسان، ۷ عنوان کتاب در بخش های مختلف شامل ۵ عنوان با موضوع زندگی و سیره رضا(ع) و ۲ عنوان کتاب با موضوع زندگی و سیره حضرت معصومه(س) انتخاب شد. تحول در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی جشنواره کتابخوانی رضوی از مجموعه جشنواره بین المللی رضا(ع)، فعالیت خود را از ششمین دوره برگزاری زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور آغاز کرد. در ششمین دوره این جشنواره در سال ۱۳۹۵، تعداد ۳ کتاب در بخش های «کودک»، «نوجوان» و «جوان و بزرگسال» معرفی شد که با مشارکت ۲۳۸ هزار نفر همراه بود و به یک رخداد بزرگ فرهنگی در کشور تبدیل شد. در هفتمین دوره جشنواره در سال ۱۳۹۶ نیز ۶ عنوان کتاب در بخش های «کودک»، «نوجوان» و «جوان» و «بزرگسال» معرفی شد که با حضور ۶۳۱ هزار و ۵۲۶ شرکت کننده، مشارکت چشمگیری در میان مسابقات کتابخوانی کشور و رشد ۲۶۰ درصدی نسبت به دوره گذشته را ثبت کرد.
دانشمندان ی ابن هیثم

درخواست حذف اطلاعات

ابن هیثم از بزرگترین دانشمندان ی است، به خصوص در نورشناسی مقامی ارجمند دارد. شماره ی تألیف های او را در ریاضی و فیزیک و اخترشناسی، حدود صد کتاب و رساله می دانند که متأسفانه قسمت عمده ی آن ها از میان رفته است. وی را به خاطر آزمایش های دقیقی که درباره ی نور انجام داده است، مرد روش علمی نیز نامیده اند.
زندگی نامه
ابوعلی حسن بن حسن (یا حسین ) بن الهیثم، فیزیکدان و ریاضیدان و اخترشناس و پزشک عالی قدر ی، به سال 354 هجری، برابر 965 میلادی، در بصره متولد شد. چون به علم شهرت یافت، الحاکم بامرالله علوی خلیفه ی فاطمی مصر مشتاق دیدار او شد و ابن هیثم سفر آغاز کرد. وقتی که به مصر وارد شد، خلیفه تا مسافتی از قاهره در موضعی به نام خندق به استقبالش شتافت.
ابن هیثم، پس از اندک توقفی، خواست تا آنچه را درباره ی آب نیل شیده بود به عمل درآورد. او مدت ها در این شه بود که اگر در ناحیه ی آسوان سدی بسته شود، آب نیل تنظیم شود و از زیادی و کاستی باز ایستد. بدین تصور راه سرچشمه ی نیل پیش گرفت. چون به آثار باستانی مصر، با آن همه عظمت و صنعت رسید، باخود شید که اگر این کار شدنی بود معماران و انی آن چنان از انجام آن غفلت نمی د. بنابراین، در عزم او سستی پدید آمد و به قاهره بازگشت.
پس از چندی از خلیفه بیمناک شد و برای این که از خشم او در امان ماند چندی خود را به دیوانگی زد، تا آن گاه که الحاکم وفات یافت و او نیز بار دیگر د خویش آشکار کرد. ابن هیثم در سال 430 هجری، برابر 1039 میلادی، در قاهره دیده از جهان فروبست. «من به جست و جوی معدن حقیقت پرداختم و برای رسیدن به آن به انواع نظریه ها و باورها و دانش های الهی روی آوردم، اما به مطلب چشمگیری نرسیدم و روشی برای به دست آوردن حقیقت و راهی برای دست یافتن به بینش یقینی در آن ها نیافتم. در نهایت، متوجه شدم که به حقیقت نخواهم رسید مگر از راه دیدگاه هایی که ماده ی آن ها را امور حسی و صورت و شکل آن ها را امور عقلانی تشکیل می دهد.کتابخانه های تمدن

درخواست حذف اطلاعات

تاریخچه ایجاد کتابخانه و جمع آوری کتاب به عهد باستان باز می گردد. بی شک کتابخانه و کتابداری ردپایی بر گذرگاههای پیچاپیچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ایجاد کتابخانه در روزگار باستان به سومریان، بابلیان، آشوریان و مصریان نسبت داده می شود.سومریان، در حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد کتابخانه های شخصی، مذهبی و ذولتی بر پا کرده بودند و مشهور است که کتابخانه تلو مجموعه ای م از ۳۰۰۰۰ لوح گلین داشته است. بابلیان که تمدن سومریان را به ارث برده بودند، سبک نگارش و سرشت مواد نوشتنی را حفظ د و مهم ترین کتابخانه در آن زمان کتابخانه بورسیپا بود. اما کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد. آشور بانیپال، پاادشاه آشوری که از ۶۶۸ تا ۶۲۶ قبل از میلاد می زیسته، نخستین مفسر کار کتابدار در نظر گرفته می شود. تمدن باستانی مصریان همزمان با تمدن های سومریان، بابلیان و آشوریان شکوفا شد. اما، مصریان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشتند. ماده نوشتنی آنها برگ پاپیروس بود، از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می د. مصر باستان کتابخانه های بی شماری، از قبیل کتابخانه های شخصی، معبدی و بایگانیهای تی داشت.اما کتاب در ، خود داستانی دیگر دارد: آغاز پیام وحی با فرمان خواندن، سوگند خوردن به قلم که نمادی است برای نوشتن، فراخوان مکرر به تعلیم و تعلم، پافشاری به کتابت، رویکرد گسترده پیروان آیین به فراگیری خواندن و نوشتن، همه و همه نمودهایی از این گذشته است. به اینها باید مصحف نویسی را نیز افزود که خود فصلی پردامنه و درخور پژوهشی مستقل است. زیرا اهتمام ویژه مسلمانان به قرآن آنان را وا داشته است تا ظریفترین و دقیقترین ارایه ها را در نگارش و تزیین این کتاب آسمانی به کار گیرند.مسلمانان از اوا قرن دوم هجری به جمع آوری کتب علاقه زیادی نشان داده اندف اما دقیقاً معلوم نیست که آغاز تشکیل کتابخانه به کدام سال و کدام شخص باز می گردد. آن چه که مشخص است این که کتابخانه های عمومی پدیده ای متعلق به قرن چهارم هجری می باشد. خزانه الحکمه ها که پیش از دارالعم ها به وجود آمده بودند، به معنی واقعی کلمه، عمومی به شمار نمی رفتند.مدارکی وجود دارند که حکایت از ایجاد کتابخانه های مساجد در قرن چهارم هجری دارند. در همان حال ممکن است که آغاز کتابخانه های شخصی به شکل محدود آن مربوط به قرن سوم هجری باشد. معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران ی کتابخانه حلب تاریخ بنیاد این کتابخانه مشخص نیست. اما دو چهره شناخته شده با آن پیوند خورده اند: سیف ال ه حمدانی (۳۵۶ ه.ق) در قرن چهارم و ثابت بن اسلم (۴۶۰ه.ق) در قرن پنجم. این کتابخانه دارای بیش از ده هزار جلد کتاب بود که سیف ال ه و شاید اشخاص دیگر- وقف آن کرده بود. این کتابخانه با تسلط فاطمیان اسماعیلی بر حلب ط حریق شد. کتابخانه شاپور شاپور بن اردشیر در سال ۳۸۱ هجری موسسه ای را در محله بین السورین کرخ بغداد بنا کرد و به روایت بیشتر منابع، اسم دارالعلم بر آن نهاد. برخی منابع اسم دارالکتب را برای این کتابخانه به کار برده اند. شاپور که در زمان بهاء ال ه بویهی چندین نوبت به وزارت رسید، پیش از آن به علت شغل کتابت، دارای فرهنگ غنی و روابط دوستانه با دانشمندان بود. وی در اصل ایرانی و شیعه مذهب بود و به همین جهت کرخ را به عنوان جایگاه کتابخانه برگزید. این کتابخانه در حدود ده هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف مانند: علوم دینی، ادبیات، فلسفه ، نجوم، هندسه، پزشکی و دیگر شاخه های علم داشت. هر چند این کتابخانه موسسه ای شیعی بود و توسط شیعیان اداره می شد، اما فرق مختلف تسنن نیز در این کتابخانه جای خود را داشتند. بنابر این کتابخانه شاپور فقط به شیعیان بغداد اختصاص نداشت، بلکه در دسترس کلیه نان این شهر بود. کتابخانه سید رضی با آن که سید رضی ( ۴۰۶ه.ق) از چهره های شناخته شده و مشهور قرن های چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است، از دارالعلم او اطلاعات اندکی در اختیار داریم. سید رضی در بغداد دارالعلمی ساخت که خود نیز در آن کتابخانه درس می گفت و دانشجویان برای شنیدن درس و استفاده از کتابها بدان مرکز می رفتند. سید رضی از اموال شخصی خود هزینه های کامل دانش اندوزان را پرداخت می کرد. چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها اداره کتابخانه ها در آن زمان بدین شکل بود که یک نفر به عنوان سر پرست بر کار کارکنان کتابخانه نظارت می کرد. عزل و نصب کتابداران و کارمندان با او بود و به کلیه امور ادری کتابخانه نظارتد می کرد. شخصی نیز به عنوان مدیر فنی یا کتابدار نیز وجود داشت که به کارهای غیر اداری رسیدگی می کرد و افرادی را که در زیر دست او بودند، راهنمایی می نمود. این افراد در کتابخانه ها عبارت بودند از:چند تن وراق و نساخ برای نسخه برداری از کتابها، صحاف برای جلد آنها و تذهیب کارانی برای طلا کاری و تزیین کتابها، زیر دست مدیر فنی یا همان کتابدار در کتابخانه ها می د. کتابخانه های عمومی و نیمه عمومی، عمدتاً از طریق موقوفاتی که واقف بر آنها در نظر می گرفت، تامین مالی می شدند. اما در این میان می توان از کمکهای مردمی و مخصوصا امرا و سلاطین نام برد. شیوه های تهیه کتاب تشکیل و گسترش کتابخانه ها، از طریق کار نسخه برداران و نیز از طریق کتابهایی که برای شخص موسس تالیف می شده و اهدای کتابهای نفیس برای ابراز مراتب حق شناسی به موسس و بالا ه از طریق یدارای منظم کتاب صورت می گرفته است. اما در میان تمام شیوه ها ، شیوه وقف قابل توجه تر است.کمال الدین فارسی

درخواست حذف اطلاعات

کمال الدین فارسی یا کمال الدین حسن پسر علی پسر حسن فارسی یا ابوحسن محمد پسر حسن، زاده ۱۲۶۷ (میلادی) و درگذشته ۱۳۱۸ (میلادی)، دانشمند، ریاضی دان و فیزیک دان برجسته ایرانی در دوران طلایی بود.کمال الدین فارسی ریاضی دان و فیزیکدان برجسته ایرانی سهم عمده ای در گسترش نظریه اعداد و فیزیک نور داشته است آثار کمال الدین فارسی در زمینه فیزیک نوری، زاده پرسش هایی بود که او در مورد بازتابش نور در ذهن داشت. کنکاش و مطالعه در کتاب فبزیک نوری اثر ابن هیثم، پیشنهادی سازنده از قطب الدین به کمال الدین فارسی بود که او را در رسیدن به دستاوردهای علمیش کمک کرد. کتاب معروف او در علم فیزیک نور به نام تنقیح المناظر می باشد. کمال الدین فارسی برای ب دانش به سرزمین های مختلف مسافرت کرد. او روزگاری طولانی در اصفهان نزد خوام (عبدالله بن محمد بن عبد الرزاق عماد الدین بغدادی) دانش ریاضیات را فراگرفت و اثر معروفش در این زمینه را که اساس القواعد فی اصول الفوائد نام داشت، عرضه کرد. او این کتاب را در توضیح رساله الفوائد البهائیه فی قواعد الحس ه نوشته ابن خوام نوشته است. کمال الدین فارسی همچنین نزد قطب الدین شاگردی کرده و دانش نویسه تنقیح المناظر را با رهنمودهای او و به اسم او خلق کرده است. کمال الدین فارسی از علوم جمال الدین صاعد بن محمد سعدی تر تانی نیز بهره برده و کتاب البصائر فی اختصار تنقیح المناظر را به درخواست او و به اسم او نوشته و در رساله تنقیح المناظر، از او به عنوان نام برده است.ستاره شناسان نامداری مثل عماد الدین کاشانی و غیاث الدین جمشید کاشانی در آثار ایضاح المقاصد و مفتاح الحساب از کمال الدین فارسی به نیکی نام برده اند. کمال الدین فارسی در دانش فیزیک به دانش پرسپکتیو به خصوص به نورشناسی یا فیزیک اپتیک توجه خاصی نشان داده است و در دانش ریاضی به هندسه به خصوص به موضوعات وابسته به زوایا توجه داشته و پژوهش هایی دراین مورد داشته است.کمال الدین فارسی در آثار خود نور را چنین تشریح کرده است نوری که از ماده درخشان ساطع می شود، حقیقتاً از جنس گرما و آتش می باشد، چون اگر نور خورشید را به آیینه کاو بتابانیم، در یک نقطه متمرکز شده و اگر در آن موضع، جسم اشتغال زا باشد، شروع به سوختن می کند. بعدها کریستیان هویگنس و ما ول نیز این نظریه را بازگو د. کمال الدین فارسی علامه ای است که برای نخستین بار در اثبات تئوری های خویش، از اصول و نظریه های هندسه در فیزیک نور بهره برد. این عمل در آن وقت بسیار نو بود و در فعالیت های پژوهشی ارزش فراوانی داشت. همچنین کمال الدین فارسی، ابداع کننده تاریک خانه و تاباندن نور از روزنه و منفذ بود که در ۲۷۰ سال بعد از آن، رنه دکارت دانشمند اهل فرانسه آن را دوباره انجام داد.کمال الدین فارسی نخستین دانشمندی بود که تئوری خطای چشم را توضیح داد و برای حل این موضوع، استفاده از عدسی های گوناگون را ارائه کرد. این تئوری جالب و بی نظیر باعث شد که پس از آن در سده نوزده میلادی در قواعد عکاسی و ساخت تلسکوپها و میکروسکوپها از عدسیها استفاده شود.روز بزرگداشت فردوسی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی فردوسی شاعر (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه فردوسی اینگونه آمده است که : حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال ۳۲۹ هجری قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی در روستای پاژ در شهرستان توس در اسان متولد شد. نام او همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده می باشد. نام کوچک او را در بن مایه های کهن تر “حسن” نیز نوشته اند. پدرش از دهقانان توس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت. وی از همان زمان که به ب علم و دانش می پرداخت، به خواندن داستان هم علاقه مند گردید. چنان که می دانیم “دهقانان” یک طبقه از مالکان بودند که در دوره ی ساسانیان در ایران زندگی می د و یکی از طبقات اجتماعی فاصل میان طبقه کشاورزان و اشراف درجه اول را تشکیل میدادند و صاحب نوعی “اشرافیت ارضی” بودند.زندگانی آنان در کاخهایی که در اراضی خود داشتند سپری میشد. آنها به وسیله ی “روستاییان” از آن اراضی بهره برداری می د و در جمع آوری مالیات اراضی با ت ساسانی و سپس در عهد با ت همکاری می نمودند و حدوداً تا زمان حمله مغول به تدریج بر اثر فتنه ها و آشوبها و تضییقات گوناگون از بین رفتند. همانگونه که در زندگی نامه فردوسی آمده است، آغاز زندگی او هم زمان با گونه ای نوزایش در میان ایرانیان بود که از سدهٔ سوم هجری شروع شده و دنباله و اوج آن به سدهٔ چهارم رسید و گرانیگاه آن اسان و سرزمین های فرارود بود. در درا ی همین دو سده تعداد چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان پدید آمدند و با آفرینش ادبی خود زبان پارسی دری را که توانسته بود در برابر زبان عربی پایدار بماند، توانی روزافزون بخشیدند و به صورت زبان ادبی و فرهنگی درآوردند. فردوسی از همان روزگار کودکی در حال مشاهده کوشش های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش های دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه ای پا به پای بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و رهرو سخت گام همان راه شد. ابوالقاسم فردوسی که بود,اشعار فردوسی,بیوگرافی فردوسی شاعر ابوالقاسم فردوسی که بود؟ درباره دوران کودکی و نوجوانی فردوسی نه خود شاعر سخنی گفته و نه در بن مایه های کهن جز افسانه و خیال بافی چیزی به چشم میخورد. با این حال از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی – فرهنگی شاهنامه، میتوان این را دریافت که فردوسی در دوران پرورش و بالندگی خویش از راه مطالعه و ژرف نگری در سروده ها و نوشتارهای پیشینیان خویش سرمایهٔ کلانی اندوخته که بعدها دست مایهٔ او در سرایش شاهنامه شده است. همچنین از شاهنامه و زندگی نامه فردوسی اینگونه میشود برداشت کرد که فردوسی با زبان عربی و دیوان های شاعران عرب و نیز با زبان پهلوی آشنا بوده است. سرودههای فردوسی کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شده است. شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بوده اند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایهٔ شاهنامه ابومنصوری از زمان 30 سالگی فردوسی میدانند اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی میتوان اینچنین برداشت نمود که او در جوانی نیز به سرایندگی می پرداخته است و چه بسا سرودن داستان های شاهنامه را در همان زمان و بر پایهٔ داستان های کهنی که در داستان های گفتاری مردم جای داشته اند، آغاز نموده است. از میان داستان های شاهنامه که گمان میرود در زمان جوانی وی گفته شده باشد میتوان داستانهای بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو و داستان سیاوش را نام برد. فردوسی پس از آگاهی یافتن از مرگ دقیقی توسی و نیمه کاره ماندن گشتاسب نامه سرودهٔ او (که به زمانهٔ زرتشت می پردازد)، به نگاشته شدن شاهنامه ابومنصوری که به نثر بوده و بن مایهٔ دقیقی توسی در سرودن گشتاسب نامه بوده است پی برد و به دنبال آن به بخارا، پایتخت سامانیان “تختِ شاهِ جهان” رفت تا آن را پیدا کند و بازمانده آن را به شعر در آورد. فردوسی در این سفر “شاهنامهٔ ابومنصوری” را نیافت اما در بازگشت به توس، ک منصور، که از دوستان فردوسی بوده است و “شاهنامه ابومنصوری” به دستور پدرش ابومنصور محمد بن عبدالرزاق یکپارچه و نوشته شده بود، نسخه ای از آن را در اختیار فردوسی نهاد. حکیم ابوالقاسم فردوسی زندگینامه,زندگی نامه فردوسی,زندگینامه دانشمندان شاهنامه پرآوازه ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایهٔ نوشتار ابومنصوری در حدود سال۳۷۰ هجری قمری شروع کرد و سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ سپندارمذ سال ۳۸۴ هجری قمری (برابر با ۳۷۲ خورشیدی) با این بیت ها به انجام رساندسر آمد کنون قصهٔ یزدگرد به ماه سفندارمذ روز اردبخشودگی کامل جرایم دیرکردکتاب ها به مناسبت ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندن کتابهای در دست امانت خود به کتابخانه اقدام نکرده اند، از روز 5 شنبه 27 اردیبهشت تا پنجشنبه 24 داد، به مدت یکماه مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.علم موسیقی در

درخواست حذف اطلاعات

در میان فقهای انی مانند شهاب الدین الهیثمی و ابن الدنیا بوده اند که موسیقی را ی ره لهو و لعب می دانستند و آن را مکروه یا حرام تلقی می نمودند. فار معتقد بود که موسیقی نمی تواند هرگونه ح روحی یا هر نوع شور و هیجانی را در شخص برانگیزد. ابن زیله نیز معتقد بود که موسیقی می تواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند. با این حال، ابوحامد محمد غزالی، موسیقی و سماع را جایز دانسته است. موسیقی در بغداد در بغداد، خلفای عباسی چون هارون الرشید و مأمون از موسیقی حمایت می نمودند، در زمان متوکل و منتصر هم چنان موسیقی در دربار خلافت رونق داشت. در این دوره بسیاری از موسیقی دانان برجسته چون ابن طاهر خزائی، قریص جراحی، جحظه برمکی جذب دستگاه خلافت شدند. موسیقی ایرانی نوشتار اصلی: موسیقی ایرانی بسیاری از موسیقیدان های بغداد، ایرانی تبار بودند، از جمله سرخسی، زکریای رازی، رودکی و راتبه نیشابوری. موسیقی اسپانیای مسلمان در اسپانیای مسلمان، در دوران فرمان روایی امویان اندلس از موسیقی حمایت بسیاری به عمل آمد. مدارس بسیاری برای پرورش دختران آوازه خوان بنیاد نهاده شد؛ بسیاری از این دختران وارد دربار حکمرانان اموی اندلس می شدند؛ بزرگ ترین خنیاگر اندلس عباس بن نسائی بود همچنین زریاب نوازنده بربط و مخترع گیتار ایرانی تبار در این سرزمین می زیست. نظام موسیقایی در اندلس همان نظام عربی رایج در شرق بود که بر گام های فیثاغورس مبتنی بود دیدگاه به موسیقی در میان فقهای انی مانند شهاب الدین الهیثمی و ابن الدنیا بوده اند که موسیقی را ی ره لهو و لعب می دانستند و آن را مکروه یا حرام تلقی می نمودند. فار معتقد بود که موسیقی نمی تواند هرگونه ح روحی یا هر نوع شور و هیجانی را در شخص برانگیزد. ابن زیله نیز معتقد بود که موسیقی می تواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند. با این حال، ابوحامد محمد غزالی، موسیقی و سماع را جایز دانسته استزندگی ابن بابِوَیْه

درخواست حذف اطلاعات

در مورد زمان دقیق و محل تولد او چندان نمی دانیم، اما با توجه به این که پدرش مرجع مردم قم و اطراف آن بوده شکی نیست که در این شهر بزرگ شده است. به نوشتة نجاشی و دیگر معاصرانش، پدر او، که از داشتن فرزند ناامید شده بود، در نامه ای به زمان او را واسطه قرار داد تا در این باره دعا کند. استجابت این دعا بود که او را صاحب فرزندی کرد که محمد نام گرفت. ابن بابویه خود به این مطلب افتخار می کرده است (دانشنامة ایران و ،)ابن بابویه از کودکی، در قم، نزد محدثان آن شهر آغاز به استماع و یادگیری حدیث کرد. از مهم ترین ان او در این دوره می توان پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید و محمد بن علی ماجیلویه و احمد بن علی بن ابراهیم قمی را نام برد. پس از آن بود که به ری مهاجرت کرد. تاریخ این مهاجرت مشخص نیست. در 352 ق، برای دیدار با محدثان ای گوناگون سفر آغاز کرد و به ای نیشابور و توس و مکه و مدینه و از آن جا به عراق سفر کرد و در هر شهر که محدثی می یافت به محضرش می شتافت و از او حدیث می شنید و اجازة نقل حدیث می گرفت. مدتی در کوفه و بغداد ماند و هم از محدثان این ا حدیث شنید و هم خود حدیث نقل کرد. از انی که در این دوره از ابن بابویه حدیث شنیدند می توان شیخ مفید را نام برددر 354 ق، از عراق خارج شد و پس از مدتی اقامت در همدان به ری بازگشت. در 367 ق، بار دیگر از ری خارج شد و تا 368 ق در نیشابور ماند. پس از آن به ماوراءالنهر رفت و در ای سرخس و مرو و مرورود و بلخ و سمرقند و فرغانه و نیز روستاهایی همچون اخسیکت و جبل بوتک به نقل و دریافت حدیث پرداخت. او در پایان عمر به ری بازگشت و در همان شهر وفات یافت .نشست کتابخوان ویژه دهه مهدویت

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کتابخانه باقرالعلوم علیه السلام چناران , نشست «کتا ب خوان تخصصی مهدویت» به همت کتابخانه باقر العلوم علیه السلام چناران با حضور جمعی از طلاب علاقه مند به کتابخوانی دراین کتابخانه برگزارشد در این نشست، 6 تن از طلاب حوزه علمیه جعفر صادق علیه السلام شهرستان چناران کتاب های موردنظر خود را معرفی د.سجادبهلی کتاب «پرسش و پاسخها با عصر» نوشته سید مرتضی حسینی اصفهانی، محمد محمدی کتاب «خصایص المهدی » نوشته عطیه صادق کوهستانی،سجاد تمیزی کتاب «ذخیره الهی » اثر عبدالمجید شفقت، محمدرضا عاشوری کتاب «مهر بیکران» اثر محمد حسن شاه آبادی علی قدمی کتاب «راهی به دریا آشنایی با زمان عجل الله فرجه» نوشته مهدی خدامیان آرانی،سزاوار غفوری کتاب«اولین میراث مکتوب در باره حضرت مهدی علیه السلام» نوشته محمد باقر انصاری» را به حاضران معرفی د.مریم نوروزی ، رئیس اداره کل کتابخانه های عمومی شهرستان چناران در این جلسه اظهار کرد: در دورانی که مباحث اعتقادی دستخوش جریانات مختلف و انحرافی شده است، معرفی کتب معتبر حوزه مهدویت امری ضروری برای آگاهی بخشی به مردم و به خصوص قشر جوان جامعه است و تداوم این گونه نشست ها به ارتقای فرهنگ کتابخوانی و شناخت بهتر مبانی اعتقادی کمک خواهد کرد. وی انتخاب کتاب هایی که در آن علاوه بر معرفی حضرت مهدی(عج)، به بیان شبهات و پاسخ به آنها و نیز عوامل زمینه ساز ظهور آن حضرت و وظیفه منتظران واقعی، پرداخته شده است را از نقاط قوت این نشست دانست.دیدار با خانواده ی هنرمند فقید شادروان احمد قائمی مقدم

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران، به مناسبت سالروز درگذشت هنرمندگرامی شادوران احمد قائمی مقدم از خانواده وی دلجویی بعمل آمد.در این دیدار رییس اداره کتابخانه های عمومی به اتفاق ولی فقیه و همچنین تعدادی از مسئولین شهرستان، همکاران و اعضای فعال کتابخانه در منزل همسر وی حضور یافته و یاد وی را گرامی داشته و فاتحه خواندند. لازم به ذکر است احمد قائمی مقدم یکی از هنرمندان فعال چناران و مجری برنامه های فرهنگی و هنری بسیاری بود. وی در شماری از برنامه های طنز سیمای اسان رضوی نیز ایفای نقش کرده بود .جمع خوانی کتاب در روستای عشایری دلمی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران، رییس اداره کتابخانه های عمومی با اشاره به وجود تنها آموزشگاه روستای دلمی در مقطع دبستان گفت: پس از این مقطع دانش آموزان به دلیل نبود شرایط، از ادامه تحصیل باز می مانند که می توان با کتاب خواندن سطح اطلاعات آن ها را افزایش داد.16 تن از دانش آموزان مقطع یکم و دوم دبستان فرهنگ روستای دلمی با اشتیاق خاصی جمع خوانی د و سپس جوایزی به دانش آموزان اهدا شد.گفتنی است روستای دلمی در 5۶ کیلومتری شمال غربی بخش مرکزی شهرستان چناران با جمعیت 000 نفر و موقعیت کوهستانی کانون عشایر منطقه است.نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

درخواست حذف اطلاعات


در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.انقلاب ی ایران نیز که بر مبنای آموزه های ی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایج برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای ی، از انتخاب اعضای شوراهای ی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و ی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالا ه در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز د.اکنون پس از گذشت چندسال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.روز خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات

روز دهم اردیبهشت، روز ا اج پرتغالی ها از آب های جنوبی ایران و روز ملی خلیج فارس نام دارد. در 21 آوریل 1622، با رشادت « قلی خان الامرای فارس»، به 117 سال تسلط جابرانه پرتغالی ها بر جزایر خلیج فارس خاتمه داده شد. خلیج فارس از نظر ژئوپولیتیک، تجارت، نفت، گاز، کشتیرانی، ماهی گیری و... در طول تاریخ گلوگاه مهمی در دنیا محسوب می شده و هم اکنون نیز شاهرگ اقتصاد دنیا در این منطقه قرار دارد. خلیج فارس امروزه به پیوستگاه و ته آب اروندرود در مشهر و بصره تا رأس مسندام در شمال عمان اطلاق می شود. این خلیج در اواسط دوره سوم زمین شناسی حدود 30 میلیون سال قبل بر اثر گسترش دهانه شکاف دریای عمان به وجود آمده و از پدیده های دوران سوم زمین شناسی است که در حال حاضر 226 هزار کیلومتر مربع پهنا دارد در ازای کرانه اش از دهانه فاو تا بندرعباس یک هزار و 375 کیلومتر و میانگین ژرفای آن 30 متر است و 62% آب های سطح کره زمین را در برمی گیرد. در ابتدا وسعت آن بیشتر از دو برابر مساحت فعلی بوده است. این پهنه آبی قدیمی ترین دریایی است که بشر آن را می شناخته است. این پهنه آبی گاهواره تمدن جهان و از اولین زیستگاه های بشر محسوب می شود. نان این دریا کشتی را اختراع و خاور و باختر را به هم پیوند داده اند. در جغرافیای قدیم دریای پارس یکی از بزرگ ترین دریاها از 4 دریایی بود که شناخته شده بود اما اکنون پهنه آبی را که خلیج فارس می نامند خلیجی با 1000 کیلومتر مربع طول و بیشتر از 240 کیلومتر مربع عرض.نیمه شعبان

درخواست حذف اطلاعات

شب نیمه شعبان از چنان اهمیتی برخوردار است که هم ردیف و هم پای قدر قرار دارد و از این موقعیت می توان چون قدر ماه مبارک رمضان برای ب خیرات و برکات معنوی بهره برد و نهایت تلاش را برای ب فیض داشت.در حدیثی که در وسایل الشیعه، بحار الانوار و مصباح المتهجد اشاره شده در خصوص فضیلت ماه شعبان آمده است: «خداوند به ذات مقدس خود سوگند خورده است که هر را در این ماه به او پناه برده و از او درخواست کند، از رحمت خود محروم ننماید».بنا بر آنچه در شماری از متون روایی وارد شده، اکرم (صلی الله علیه وآله) در یکی از سال ها، به هنگام آغاز این ماه خطبه ای خواندند و مردم را نسبت به شرافت این ماه آگاه فرمودند.در بحار الانوار قسمت هایی از این خطبه چنین آمده است:«. . . شعبان ماه شریفی است و آن ماه من است. حاملان عرش آن را بزرگ می شمارند و حق آن را می شناسند. آن ماهی است که در آن همچون ماه رمضان، روزی بندگان زیاد می گردد و در آن بهشت آذین بسته می شود و این ماه را شعبان نامیده اند زیرا در آن ارزاق مؤمنان تقسیم می شود و آن ماهی است که عمل در آن چند برابر می شود و کار نیکو هفتاد برابر ثمره می دهد».اما در میان روزها و شبهای ماه شعبان، شب نیمه این ماه مصادف با ولادت حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف از شرافت ویژه ای برخوردار است.از صادق (علیه السّلام) روایت شده که پدر بزرگوارشان در پاسخ ی که از فضیلت شب نیمه شعبان از ایشان پرسیده بود فرمودند: این شب برترین شبها بعد از شب قدر است، خداوند در این شب فضلش را بر بندگان جاری می سازد و از منت خویش گناهان آنان را می بخشد، پس تلاش کنید که در این شب به خدا نزدیک شوید. همانا این شب، شبی است که خداوند به وجود خود سوگند یاد کرده که در آن درخواست کننده ای را، مادام که درخواست گناه نداشته باشد، از درگاه خود نراند.در بحار الانوار در مورد اهمیت این شب از زبان اکرم (صلّی الله علیه وآله) این گونه روایت شده است: من شب نیمه شعبان خو ده بودم که جبرائیل به نزدم آمد و گفت: ای محمد! آیا در این شب می خو ؟گفتم: ای جبرائیل! مگر این شب چه شبی است؟جبرائیل گفت: این شب، شب نیمه شعبان است. ای محمد برخیز! پس مرا از بستر خواب بلند نمود و آنگاه مرا به بقیع برد و گفت: سرت را بلند کن و به آسمان بنگر.این شبی است که درهای آسمان در آن باز می شود: درهای رحمت. در «رضوان»، در «مغفرت»، در «فضل»، در «توبه»، در «نعمت»، در «جود» و در «احسان»؛ و خداوند به عدد موها و پشمهای و مردم را از آتش جهنم آزاد می کند، زمان مرگ را در آن ثبت کرده و به مدت یک سال روزیها را تقسیم می کند؛ و هرچه را که در تمام سال اتفاق می افتد فرو می فرستد. محمد! ی که این شب را با گفتن «الله اکبر»، «سبحان الله» و «لا اله الا الله» و دعا و و قرآن خواندن و انجام اعمال مستحب و استغفار زنده نگهدارد بهشت منزل و استراحتگاه او خواهد بود و گناهان گذشته و آینده اش بخشیده می شود.در حالی نزدت آمدم که تمام فرشته ها در آسمان پاهایشان را جفت کرده اند عده ای تسبیح می کنند، عده ای در رکوع، عده ای در سجود و گروهی ذکر می گویند. شبی است که ی دعا نمی کند مگر این که مستجاب می شود، ی چیزی نمی خواهد مگر این که به او داده می شود، ی درخواست مغفرت و بخشش نمی کند، مگر این که بخشیده می شود، ی توبه نمی کند مگر این که توبه اش پذیرفته می شود. ی که از خیر این شب محروم شود، از خیر بزرگی محروم شده است.نیمه شعبان علاوه بر اینکه روز و زمان خجسته میلاد عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف است، فرصت معنوی مناسب و ارزشمندی برای راز و نیاز با خالق هستی و هرچه بهتر و بیشتر به معبود و ب برکات الهی است.این شب از چنان اهمیتی برخوردار است که هم ردیف و هم پای قدر قرار دارد و از این موقعیت می توان چون قدر ماه مبارک رمضان، برای ب خیرات و برکات معنوی بهره برد و نهایت تلاش را برای ب فیض داشت