پیدا

کمال الدین فارسی

درخواست حذف اطلاعات

کمال الدین فارسی یا کمال الدین حسن پسر علی پسر حسن فارسی یا ابوحسن محمد پسر حسن، زاده ۱۲۶۷ (میلادی) و درگذشته ۱۳۱۸ (میلادی)، دانشمند، ریاضی دان و فیزیک دان برجسته ایرانی در دوران طلایی بود.کمال الدین فارسی ریاضی دان و فیزیکدان برجسته ایرانی سهم عمده ای در گسترش نظریه اعداد و فیزیک نور داشته است آثار کمال الدین فارسی در زمینه فیزیک نوری، زاده پرسش هایی بود که او در مورد بازتابش نور در ذهن داشت. کنکاش و مطالعه در کتاب فبزیک نوری اثر ابن هیثم، پیشنهادی سازنده از قطب الدین به کمال الدین فارسی بود که او را در رسیدن به دستاوردهای علمیش کمک کرد. کتاب معروف او در علم فیزیک نور به نام تنقیح المناظر می باشد. کمال الدین فارسی برای ب دانش به سرزمین های مختلف مسافرت کرد. او روزگاری طولانی در اصفهان نزد خوام (عبدالله بن محمد بن عبد الرزاق عماد الدین بغدادی) دانش ریاضیات را فراگرفت و اثر معروفش در این زمینه را که اساس القواعد فی اصول الفوائد نام داشت، عرضه کرد. او این کتاب را در توضیح رساله الفوائد البهائیه فی قواعد الحس ه نوشته ابن خوام نوشته است. کمال الدین فارسی همچنین نزد قطب الدین شاگردی کرده و دانش نویسه تنقیح المناظر را با رهنمودهای او و به اسم او خلق کرده است. کمال الدین فارسی از علوم جمال الدین صاعد بن محمد سعدی تر تانی نیز بهره برده و کتاب البصائر فی اختصار تنقیح المناظر را به درخواست او و به اسم او نوشته و در رساله تنقیح المناظر، از او به عنوان نام برده است.ستاره شناسان نامداری مثل عماد الدین کاشانی و غیاث الدین جمشید کاشانی در آثار ایضاح المقاصد و مفتاح الحساب از کمال الدین فارسی به نیکی نام برده اند. کمال الدین فارسی در دانش فیزیک به دانش پرسپکتیو به خصوص به نورشناسی یا فیزیک اپتیک توجه خاصی نشان داده است و در دانش ریاضی به هندسه به خصوص به موضوعات وابسته به زوایا توجه داشته و پژوهش هایی دراین مورد داشته است.کمال الدین فارسی در آثار خود نور را چنین تشریح کرده است نوری که از ماده درخشان ساطع می شود، حقیقتاً از جنس گرما و آتش می باشد، چون اگر نور خورشید را به آیینه کاو بتابانیم، در یک نقطه متمرکز شده و اگر در آن موضع، جسم اشتغال زا باشد، شروع به سوختن می کند. بعدها کریستیان هویگنس و ما ول نیز این نظریه را بازگو د. کمال الدین فارسی علامه ای است که برای نخستین بار در اثبات تئوری های خویش، از اصول و نظریه های هندسه در فیزیک نور بهره برد. این عمل در آن وقت بسیار نو بود و در فعالیت های پژوهشی ارزش فراوانی داشت. همچنین کمال الدین فارسی، ابداع کننده تاریک خانه و تاباندن نور از روزنه و منفذ بود که در ۲۷۰ سال بعد از آن، رنه دکارت دانشمند اهل فرانسه آن را دوباره انجام داد.کمال الدین فارسی نخستین دانشمندی بود که تئوری خطای چشم را توضیح داد و برای حل این موضوع، استفاده از عدسی های گوناگون را ارائه کرد. این تئوری جالب و بی نظیر باعث شد که پس از آن در سده نوزده میلادی در قواعد عکاسی و ساخت تلسکوپها و میکروسکوپها از عدسیها استفاده شود.